nieuws

Havenbedrijf ontwikkelt kantorencomplex in water

bouwbreed

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt in de Waalhaven voor het eerst zelf een kantorenproject, voor de maritieme sector. ‘Port City’ wordt gebouwd in/op het water.

In een half ondergronds gelegen laag van het complex komt een verdiepte garage met 800 parkeerplaatsen. Het is de bedoeling dat al deze maand een begin wordt gemaakt met het dempen van het stuk haven. Na inklinken van de grond wordt het terrein rondom met een talud afgewerkt.
De bovenzijde van de parkeergarage, die 1,50 meter onder maaiveld komt te liggen, wordt ingericht als openbaar gebied met een oppervlakte van circa 13.000 vierkante meter. Verder zijn vier kantoorgebouwen voorzien met een totaal bruto vloeroppervlak van 32.000 vierkante meter. Ector Hoogstad Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van Port City.
De eerste twee huurders zijn grote partijen uit de transportsector: logistiek dienstverlener de Broekman Groep en het Taiwanese Evergreen Marine. “We willen bij havenplanning minder afhankelijk zijn van derden”, aldus een woordvoerder van het Havenbedrijf. “Door zelf te ontwikkelen kunnen we klanten van de Rotterdamse haven compleet van dienst zijn, van schip tot kantoor.” Het Havenbedrijf denkt met die aanpak meer bedrijven over de streep te kunnen trekken om zich in Rotterdam te vestigen.
De komende jaren worden verschillende locaties in het Waalhavengebied herontwikkeld ten behoeve van havengerelateerde distributie en havenkantoren. Een voorbeeld is de serie kantoren die aan de oostzijde van de Waalhaven worden gebouwd onder de naam ‘Dockworks’.

Reageer op dit artikel