nieuws

Gemeente staat regierol achterstandswijk niet af

bouwbreed Premium

Gemeenten weigeren de regie over de aanpak van achterstandswijken over te dragen aan corporaties. Ook niet als de woningbouwverenigingen hun investeringen in probleemwijken komende jaren verdubbelen.

Dat zegt Sandra Korthuis, lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Gisteren maakten 21 grootstedelijke woningcorporaties, verenigd in de Vernieuwde Stad, bekend dat zij tot 2020 jaarlijks 2,5 miljard euro willen uittrekken om oude wijken in de Randstad en middelgrote steden als Tilburg, Enschede en Eindhoven op te lappen. Dat komt neer op een verdubbeling van het huidige bedrag.
Daarnaast willen ze per jaar 200 miljoen euro investeren in sociale activiteiten die de leefbaarheid in kwetsbare wijken moet verbeteren. Om de herstructurering voortvarend aan te kunnen pakken, pleitten de grote corporaties ervoor de regie bij hen neer te leggen.
Dat laatste gaat de VNG veel te ver. “Wij vinden het prima als corporaties deze wijken een impuls willen geven. Maar de gemeente is en blijft regisseur”, benadrukt Korthuis. “VROM heeft de regierol duidelijk bij de gemeenten neergelegd.”
Overigens deelt de VNG de mening van de corporaties dat voor de aanpak van achterstandswijken een flinke financiële impuls nodig is en dat de overheid met extra geld over de brug moet komen. Korthuis: “Om de achterstandswijken echt vlot te trekken is zo’n 1 miljard euro per jaar aan extra bijdrage van het Rijk nodig.”

Formatie

De sociale huisvesters kondigden hun extra financiële inspanningen aan in de wetenschap dat bij de huidige formatie ook de prestaties van de corporaties worden besproken.
In politiek Den Haag bestaat al geruime tijd grote onvrede over de inzet van de corporaties in de achterstandswijken. Het steekt de politieke partijen dat de zeer vermogende huisvesters zo weinig geld stoppen in de verbetering van mindere buurten en wijken.
Eind vorig jaar draaide VROM-minister Winsemius de corporaties de duimschroeven stevig aan. Ze moesten snel met een stevig bod komen voor de aanpak van probleemwijken, wilden ze voorkomen dat de politiek zelf in hun spaarpot gaat graaien.
Corporatiekoepel Aedes verwacht dat eind deze maand een “substantieel bod” van de sector op tafel zal liggen. De corporaties stemmen 2 februari over de definitieve plannen waaraan nu nog achter de schermen druk wordt gesleuteld.
De koepel bestrijdt dat het platform de Vernieuwde Stad met zijn bekendmaking de actie van Aedes doorkruist. “Het is prachtige dat deze actieve leden zelf al aangeven wat ze willen gaan doen”, aldus de woordvoerder.
Het ministerie van VROM noemt het initiatief van het platform ‘prachtig’. “Het is mooi wat ze van plan zijn. Ze gaan veel doen in de steden. We zijn heel beniewd waar Aedes mee gaat komen.”

Reageer op dit artikel