nieuws

Financiële schade door overstroming onderschat

bouwbreed

Het Nederlandse hoogwater-informatiesysteem onderschat de schade die een overstroming kan veroorzaken. Dat blijkt uit een onderzoek van de TU Delft en adviesbureau HKV Lijn in Water.

Uit een vergelijking van de schade in New Orleans met een overstromingsscenario in de omgeving van Rotterdam blijkt dat een aantal belangrijke schadeposten ontbreekt in het Nederlandse Hoogwater Informatie Systeem (HIS). De onderzoekers baseren zich op berekeningen met de zogeheten Schade- en Slachtoffermodule die door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde is ontwikkeld als onderdeel van het HIS.
“Door geen rekening te houden met de kosten voor schoonmaken, redding, het herstel van de waterkeringen en tijdelijke herhuisvesting, onderschat de HIS-module de mogelijke schade”, aldus de onderzoekers dr.ir. Matthijs Kok (HKV), prof.drs.ir. Han Vrijling, ir. Bas Jonkman en ir. Rob Theunissen (TU Delft). In New Orleans bedroegen de betreffende kostenposten bij elkaar meer dan 5 miljard dollar, ongeveer een zesde van de totale directe schade.
Ook lijkt het er volgens de onderzoekers op, dat de module de schade aan voertuigen onderschat. In New Orleans bedroeg de schade aan auto’s 1,4 miljard dollar, terwijl het Nederlandse model die kosten slechts op 0,1 miljard euro schat.
De ramp in New Orleans is volgens de overstromingsdeskundigen goed te vergelijken met een dijkdoorbraak in de omgeving van Rotterdam. Beide gebieden liggen namelijk voor een groot deel onder zeeniveau in een soort badkuip, en zijn daarnaast dichtbevolkt en hebben een grote economische waarde.
“De schade bij een overstroming in Zuid-Holland zal vergelijkbaar of wellicht groter zijn dan in New Orleans”, concluderen de onderzoekers. Als één dijk in de buurt van Rotterdam bezwijkt, zal in een paar dagen tijd een groot deel van Zuid-Holland onder water staan. Naast duizenden slachtoffers ramen de onderzoekers, op basis van de HIS-module, de directe schade op 37,5 miljard euro.

Inzicht

De onderzoekers adviseren om de ervaringen van New Orleans te gebruiken voor het verbeteren van de Nederlandse schaalmodellen. Ook biedt de ramp volgens hen een mogelijkheid om inzicht te krijgen in het nut van een overstromingsverzekering en in indirecte economische effecten, zoals de prijsstijging van olie en het wegvallen van vraag.
Het onderzoek staat beschreven in het boekje ‘Schade door overstroming: Ervaringen uit New Orleans’, dat staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken) gisteren in onvangst nam. Het boekje, dat ook wordt uitgegeven in de Verenigde Staten, is gratis verkrijgbaar bij HKV en de TU Delft.

Reageer op dit artikel