nieuws

Filedruk neemt in weerwil van maatregelen alleen maar toe

bouwbreed

De A4 ter hoogte van Zoeterwoude Rijndijk is het grootste fileknelpunt volgens cijfers van de VerkeersInformatieDienst (VID). De A13, de nummer een van vorig jaar, is naar de tiende plaats gezakt door de snelheidsbeperking tot 100 kilometer per uur.

Ondanks extra rijstroken en maatregelen stijgt de filedruk gestaag.
Het knelpunt op de A4 is helemaal vanuit het niets op de eerste plaats beland. De beperking van drie naar twee rijstroken in combinatie met de brug en het vele verkeer vanaf de toerit Hoogmade zijn daar debet aan.
BAM gaat de komende jaren aan de slag om dat deel van de snelweg te verbreden, maar het zal nog 2010 voordat het project klaar is.
De A13 is van de eerste plek gekelderd naar de tiende plek. De VID schrijft dat voor een groot deel toe aan de snelheidsbeperking waardoor de overgang naar de 80-kilometerzone soepeler verloopt, maar geeft toe dat het beeld is vertekend omdat een deel van de detectielussen maanden buiten werking zijn geweest.
November was de topmaand voor het aantal files en omdat de A9 weer helemaal terug in de file top tien, kan ook worden geconstateerd dat het effect van de nieuwe A5 is weggeëbd.
De dienst stelt verder dat het beleid uit de Nota mobiliteit nog geen zoden aan de dijk zet. Met het investeringspakket van het ministerie moet de filedruk worden gereduceerd tot 60 procent van de in het jaar 2000 geregistreerde files. In werkelijkheid ligt dat percentage 26 procent hoger dan in 2000.

Reageer op dit artikel