nieuws

Eigen Huis en bouwdiefstal

bouwbreed

Wat je ook van de Vereniging Eigen Huis kan vinden, niet dat ze geen antenne heeft voor het scheppen van publiciteit voor de eigen club. Deze week was het weer raak. “De huizenkoper draait op voor bouwdiefstal”, was beknopt samengevat

Wat je ook van de Vereniging Eigen Huis kan vinden, niet dat ze geen antenne heeft voor het scheppen van publiciteit voor de eigen club. Deze week was het weer raak. “De huizenkoper draait op voor bouwdiefstal”, was beknopt samengevat
de boodschap. Televisie en kranten lustten wel pap van het bericht. Vooral omdat ook melding werd gemaakt van bouwers die na het opstrijken van de vergoeding van de schade door verzekeraars de gestolen spullen met korting weer terugkochten en dus – in deze lezing – een dubbele marge incasseer-
den. De omvang van de diefstallen waarover gerept wordt is overigens niet helemaal duidelijk. Eigen Huis laat een politiefunctionaris een bedrag noemen van 25 miljoen euro per jaar, “maar dat kan ook wel drie of vier keer zoveel zijn”.
Volgens een door Eigen Huis geciteerde bouwkostendeskundige zou het om een kwart procent van de woningprijs gaan. Dit getal berust echter evenmin op eigen waarneming. De teneur van het bericht is de beschuldiging aan het adres van bouwbedrijven, dat zij willens en wetens weinig doen aan diefstalpreventie omdat de (huizen)koper toch de rekening kan worden gepresenteerd. De Vereniging Eigen Huis vraagt bouwers om opheldering over de onthulling dat huizenkopers opdraaien voor diefstallen in de bouw.
Ik zou graag willen weten over welke onthulling het hier gaat. Of het nieuw is dat er gestolen wordt op bouwplaatsen. En ook of kopers van een nieuwe woning achteraf een rekening voor tijdens de bouw van hun huis gestolen spullen, aangeboden krijgen. Dat laatste zou pas echt nieuws zijn. Dat zou ook gelden voor een echt onderzoek naar de omvang van wat er gestolen wordt. Het noemen van een bedrag van 25 miljoen met de mededeling dat het wel drie of vier keer zoveel kan zijn, is een slag in de lucht. Op een bouwproductie van meer dan 70 miljard euro gaat het dan overigens om een gering bedrag. In de detailhandel en andere bedrijfstakken zou men de vingers aflikken bij deze verhouding tussen diefstal en omzet.
De suggestie dat bouwbedrijven bij hun gestolen spullen met korting terugkopen na het incasseren van de verzekeringsgelden, vind ik buitengewoon kwalijk. Als je hierover iets te melden hebt, vertel je met naam en toenaam om wie het gaat, in plaats van een hele sector te criminaliseren. Ook de bouwkostendeskundige – die tussen neus en lippen nog even meedeelt dat begrotingen die hij bekijkt 15 tot 20 procent te hoog zijn – komt met geen spoor van bewijs, maar mag wel zijn gram halen.
Zou Eigen Huis nu echt niet weten dat alle kosten en dus ook de kosten voortvloeiend uit diefstal bij elkaar de kostprijs bepalen? De in hetzelfde artikel geciteerde bedrijven BAM en Heijmans zijn daar toch heel duidelijk over. Kan men soms voorbeelden geven van kopers die een rekening kregen voor tijdens de bouw gestolen spullen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Daar draait normaal gesproken de bouwer voor op. Waarom de anonieme insider: “De aannemer heeft er weinig belang bij om aan diefstalpreventie te doen. Hij verdient aan diefstal.” Dat is toch gewoon stemmingmakerij.
Als de kwaliteit van het feitenmateriaal waarop de Vereniging Eigen Huis haar beleid stoelt altijd hetzelfde is als hiervoor aan de orde, zou het wel heel erg gesteld zijn. Dat wil ik ook niet geloven. Blijft over de vraag waarom het bestaande vraagstuk van de diefstal van bouwmaterialen en de vernielingen bij in aanbouw zijnde objecten is omgezet in de beschuldiging van crimineel gedrag van bouwers en dus van een gehele sector. Alsof dieven die over een eigen huis beschikken, huizenbezitters tot dief maken. Dat soort publiciteit heeft Eigen Huis niet nodig.
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel