nieuws

Ede zoekt ontwikkelaars voor recreatieplas

bouwbreed

De gemeente Ede roept ondernemers op met plannen te komen voor de realisatie van een recreatieplas in het groene gebied tussen Ede en Veenendaal. Het gebied waar de gemeente haar oog op heeft laten vallen, heeft een omvang van 50 hectare. De helft daarvan moet water worden.

Een recreatieplas met bijbehorende voorzieningen is volgens de Edese wethouder Dekker aantrekkelijk, omdat de plas centraal komt te liggen in een gebied waar in de nabije toekomst 250.000 mensen wonen. Veenendaal gaat aan de oostkant uitbreiden richting Ede en ook Ede is bezig met de bouw van een nieuwe wijk aan de noordkant van de stad. “Een grootschalige recreatievoorziening is de beste manier om te garanderen dat het groene gebied tussen Ede en Veenendaal niet dichtslibt”, aldus de wethouder. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat er bij de inwoners van de steden en dorpen in de regio een grote behoefte is aan een dagrecreatievoorziening.

Randvoorwaarden

De mogelijkheid tot zandwinning en de ontwikkeling van een recreatievoorziening maakt het project volgens wethouder Dekker zeer interessant voor ontwikkelaars. Het agrarische gebied waar de recreatieplas moet komen, is volgens projectleider Koch op dit moment “niet bijzonder waardevol”. Er zijn echter wel randvoorwaarden opgesteld. “Het moet een open gebied blijven en de voorzieningen die ontwikkelaars voor ogen hebben moeten ook uitvoerbaar zijn. We willen er geen vakantiepark van maken”, zegt de wethouder. Omdat het gebied onderdeel uitmaakt van een groene zone tussen Ede en Veenendaal is het eveneens van belang dat de groenzone, die in totaal 250 hectare groot is, niet verder versmalt.
De Edese wethouder benadrukt dat ontwikkelaars het plan zelf moeten realiseren, beheren en exploiteren. De gemeente is bereid mee te werken aan de verwerving van de grond en het opstellen van een passend bestemmingsplan. “Maar voordat we het bestemmingsplan schrijven, willen we met ondernemers om de tafel gaan zitten. Zo komen we al in een vroeg stadium te weten wat recreanten willen en welke voorzieningen er moeten komen.”

Keuze

Na de overlegfase maakt de gemeente een keuze met welke partij ze in zee gaan. Projectleider Koch en de wethouder Dekker verwachten dat er veel interesse is in de realisatie van de recreatieplas, ook omdat het gaat om een potentiële zandwinlocatie. De publicatie waarin de gemeente Ede partijen oproept met plannen te komen voor de ontwikkeling van het gebied tussen Ede en Veenendaal, verschijnt nog deze maand.

Reageer op dit artikel