nieuws

Commissie Kok pleit voor één bestuur in de Randstad

bouwbreed

In plaats van de huidige vier provincies moet er in de Randstad één bestuur komen dat alle taken en bevoegdheden van de provincies overneemt.

Alleen dan kan het gebied een blijvende plaats krijgen in de economische top vijf van de stedelijke regio’s in Europa. Dat staat in het advies dat een commissie onder leiding van oud-premier Wim Kok gisteren heeft uitgebracht.
De grote bestuurlijke reorganisatie moet wat hem betreft binnen vier jaar zijn voltooid. Daarom is er ook een urgentieprogramma dat binnen een half jaar op tafel moet liggen ter uitvoering door de vier provincies en stadsregio’s. “Alsof zij al één Randstadbestuur zijn”, aldus de minister van Staat.
Het bestuur zou de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland moeten samenvoegen. Het urgentieprogramma moet gericht zijn op ernstige knelpunten zoals de ruimtelijke ordening en de bereikbaarheid van de regio. Het Randstadbestuur dient vooral om op ruimtelijk-economisch gebied de regio te versterken, staat in het advies aan minister Remkes (Binnenlandse Zaken) en Winsemius (VROM). Zij hadden Kok gevraagd een analyse te maken van de zwakke internationale concurrentiepositie van de Randstad en hoe die te verbeteren.
Kok vindt dat de concurrentiepositie van de Randstad inderdaad is verslechterd. Het nieuwe kabinet moet volgens hem de regie in handen nemen van de ingrijpende veranderingen die nodig zijn om een Randstad-bestuur op te tuigen. VNO-NCW en MKB Nederland steunen het advies. Het Nicis vindt dat er bovendien een kernminister moet komen.

Reageer op dit artikel