nieuws

Bouwsector wil af van verplichte weghuur

bouwbreed Premium

De bouw wil helemaal af van het fenomeen ‘lane rental’ bij wegwerkzaamheden. De verplichte weghuur is nu nog onderdeel van veel prestatiebestekken van Rijkswaterstaat. Bouwend Nederland heeft voorgesteld de besteks­eis te vervangen door een functionele eis om de overlast voor de weggebruiker tot maximaal 5 procent te beperken .

Rijkswaterstaat staat daar niet onwelwillend tegenover, maar wil intern nog overleggen over de precieze formulering en de consequenties. De kans is groot dat de opdrachtgever overstag gaat. Afgelopen jaar heeft de bouw intensief overlegd met Rijkswaterstaat om de prestatiecontracten te verbeteren. Een van de punten die tot veel ergernis leidde, vormde de verplichte weghuur. Het leek zo’n mooi systeem: om aannemers te stimuleren de weg zo kort mogelijk af te sluiten, moeten ze betalen voor de afsluiting. De opdrachtgever stelt de tarieven zo vast dat het gunstig is om ‘snachts en in het weekeinde te werken om op die manier de overlast voor de weggebruikers zo veel mogelijk te beperken.
Het was echter geen succes, want de uiteenlopende tarieven per wegdeel en ruzie over aanvangs- en vertrektijden waren het gevolg. Aannemers maken van de gelegenheid gebruik een loopje te nemen met de gestelde veiligheidsvoorschriften bij onderhoudscontracten van snelwegen. Ze zetten te weinig en soms helemaal geen rijbanen af bij wegwerkzaamheden om uit te komen op een lagere ‘huurprijs’ voor de weg. Tegelijk ontbreken prikkels om wegafzettingen zo snel mogelijk na afronding van de werkzaamheden te verwijderen. Vorig jaar is de weghuur geschrapt in de prestatiecontracten voor het wegwerken van de onderhoudsachterstanden. Een speciaal projectteam heeft er afgelopen jaar op toegezien dat de contractvorm uniformer en effectiever is geworden.
De eerste extra onderhoudscontracten zoals langs de A12 ter hoogte van Utrecht bevatte nog wel de weghuurclausule, maar lopende het jaar verdween de eis uit de onderhoudsbestekken. Het blijkt heel goed mogelijk ook zonder verplichte weghuur de overlast beperkt te houden. Afgelopen jaar is 450 kilometer asfalt aangepakt, naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Desondanks bleef de overlast voor de weggebruiker beperkt tot 4 procent extra files voor de weggebruiker, terwijl met de Tweede Kamer was afgesproken dat het percentage mocht oplopen tot 6 procent.
Voor alle andere prestatiebestekken van Rijkswaterstaat is de verplichte weghuur nog wel gebruikelijk. Bouwend Nederland heeft aangekaart ook die eis te schrappen en dat voorstel ligt nu nog bij Rijkswaterstaat op tafel. Het alternatief is een functionele eis op te nemen waarbij de aannemer belooft niet meer dan 4 of 5 procent overlast te veroorzaken voor de weggebruikers.
In Engeland is iets vergelijkbaars gebeurd. Een aantal jaren werd daar met succes het systeem van ‘lane rental’ voorgeschreven, maar twee jaar geleden is deze eis vervangen door een functionele eis om de overlast te beperken.

Reageer op dit artikel