nieuws

Bouwen zonder schuttingen

bouwbreed Premium

Op de BouwBeurs zijn geen schuttingen te bekennen. Architecten, aannemers, toeleveranciers, beleidsmakers; alle bouwpartijen lopen kriskras door elkaar. Ze drinken een biertje met elkaar. Het moet anders! Daarover is iedereen het eens, maar hoe?

Op de BouwBeurs zijn geen schuttingen te bekennen. Architecten, aannemers, toeleveranciers, beleidsmakers; alle bouwpartijen lopen kriskras door elkaar. Ze drinken een biertje met elkaar. Het moet anders! Daarover is iedereen het eens, maar hoe?
Met deze prikkelende vraagstelling begint de speciale BouwBeursbijlage die bij deze Cobouw is gevoegd. Het thema is niet mis te verstaan: Het Nieuwe Bouwen. Dat staat voor transparantie, innovatie en een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Het is een reactie, een positief antwoord op de bouwfraude en bedoeld als een nieuwe kans voor een door imagoschade ernstig getroffen sector.
In de BouwBeursbijlage komen vertegenwoordigers van meerdere branches aan het woord, zoals Neprom-directeur J. Fokkema. Hij pleit voor anticyclisch denken bij de overheid. Of ir. A.J. Zegelaar, directeur van de Vereniging Kunststof Gevelelementen, die vindt dat Nederland nog altijd zucht onder regelgeving en bureaucreatie en als oplossing aanreikt: het al dan niet afgeven van bouwvergunningen dient zich te concentreren op veiligheid in plaats van een subjectief welstandsoordeel.
In de bijlage verder uitgebreid aandacht voor de vele nieuwe of vernieuwde producten, diensten en technieken die tijdens de BouwBeurs worden gepresenteerd.

Catalogus

De redactionele BouwBeursbijlage gaat vergezeld van de 64 pagina dikke officiële BouwBeursCatalogus, waarin de basisgegevens van alle deelnemers/standhouders zijn vermeld. In combinatie met de eveneens opgenomen beursplattegrond handig in de voorbereidingsfase. Wie het zichzelf nog gemakkelijker wil maken gaat naar www.bouwbeurs.nl voor de digitale deelnemerslijst of naar www.sdu-bouwbeursutrecht.nl om een innovatieroute te laten uitstippelen.

Reageer op dit artikel