nieuws

Bouwaanvraag Bos en Lommer vol gaten

bouwbreed Premium

De bouwvergunning voor het Bos en Lommerplein bevatte zoveel lacunes dat die niet in behandeling genomen had mogen worden. De geconstateerde tekortkomingen zijn waarschijnlijk een landelijk probleem.

Bij de drie bouwvergunningaanvragen voor het Bos en Lommerplein ontbraken zoveel gegevens dat een belangrijk deel van de toets aan het Bouwbesluit niet kon worden uitgevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat Van Overveld Bouwbesluit Advies uitvoerde in opdracht van het ministerie van VROM.
De energieprestatieberekening ontbrak zelfs volledig bij de bouwaanvraag voor de woningen. “Zo’n berekening, die overigens wel was uitgevoerd voor de onderliggende bouwlagen, werd toen al nadrukkelijk geëist in de gemeentelijke bouwverordening en tegenwoordig door het Besluit indieningsvereisten aanvragen bouwvergunning”, zegt Rien van Overveld. “De ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht hadden absoluut moeten weten dat die berekening vereist was.”
Na bestudering van het bouwdossier van de gemeente concludeert Van Overveld dat veel ingediende tekeningen te weinig informatie bevatten. “Vooral de detailtekeningen waren onder de maat. De schaal was vaak te klein en details waren niet of onleesbaar weergegeven.”
In het dossier zat daarnaast bijvoorbeeld geen berekening om aan te tonen dat hoofddraagconstructie bestand was tegen bijzondere belastingen, zoals de botsing met een voertuig of een gasexplosie. Met een controleberekening ontdekte Van Overveld dat ten minste één kolom niet bestand is tegen een botsing.
Omdat er geen gegevens over de bodem in het dossier aanwezig waren, was het niet mogelijk om te oordelen over de draagkracht van de funderingspalen. De draagkracht van ten minste één poer wordt overschreden.

Landelijk

Met uitzondering van de ondermaatse detailtekeningen, komt de kwaliteit van de bouwaanvraag overeen met het landelijke beeld dat Van Overveld heeft. De Bouwbesluitspecialist heeft dan ook zeer sterk het vermoeden dat veel van de tekortkomingen een landelijk probleem vormen. Het gaat om de beoordeling of de constructie bestand is tegen fundamentele belastingen op vloerafscheidingen, ruiten en dakbedekkingen, tegen bijzondere belastingen op vloerafscheidingen en daken, de voorzieningen voor elektriciteit, verlichting, noodverlichting, gas, drinkwater en warmwater, en de geluidwering tussen verblijfsruimten binnen een woning.
Een woordvoerder van het ministerie van VROM laat weten dat VROM een onderzoek gaat uitvoeren om de vermoedens te onderbouwen met harde cijfers. In een ketenonderzoek laat VROM tientallen gebouwen in Nederland, van planindiening tot oplevering, onder de loep nemen. De resultaten van het onderzoek, dat binnenkort wordt aanbesteed, verwacht hij eind 2007 of begin 2008.
Op pagina 7:
Betonvlechtwerk vol improvisatie onder tijdsdruk.

Reageer op dit artikel