nieuws

‘Bestrijding knelpunten rond steden levert fors geld op’

bouwbreed

Elke euro investering in knelpunten op de wegen levert het drie- tot tienvoudige aan baten op. Daarvan is Sir Rod Eddington overtuigd. Hij adviseert de Britse regering dan ook een miljardeninvestering te doen vooral gericht op de knelpunten rond de grote steden en op de internationale corridors.

“Vijf procent reductie in reistijd voor alle zakelijke verkeer op de wegen kan rond de 2,5 miljard pond aan kostenreductie opleveren. Dat is ongeveer 0,2 procent van het bruto binnenlands product”, aldus Eddington, de oud-topman van British Airways. In opdracht van de Britse regering heeft hij in een 366 pagina’s tellend rapport antwoord gegeven op de vraag wat het langetermijnverband is tussen transport enerzijds en productiviteit en economische groei anderzijds.
Daarbij heeft hij zich vooral geconcentreerd op het wegennet rond stedelijke gebieden omdat daar het economische zwaartepunt ligt. Zo is 55 procent van de pendel richting de steden, en 69 procent van de zakenreizen korter dan 25 kilometer en vindt 89 procent van oponthoud door files plaats in stedelijke gebieden.
“Vertragingen en onbetrouwbare reistijden veroorzaken directe kosten voor mensen en bedrijven, verhogen de kosten en hebben negatieve effecten op de productiviteit en innovaties. Om alle congestie de baas te worden zou zo’n 7 tot 8 miljard pond per jaar waard zijn. Economisch gezien is het niet rationeel om alle knelpunten op te heffen maar het geeft wel aan dat het bepaald niet om kinderachtige bedragen gaat”, aldus Eddington. Als er niets gebeurt, dan lopen de kosten van congesties snel op naar 22 miljard pond in 2025.

Beprijzen

Goed omgaan met investeringen in de wegen levert echter ook het nodige op. Alleen al beprijzen van de wegen kan potentieel 28 miljard pond in 2025 genereren. Relatief simpele investeringen als de aanleg van verkeersmanagementsystemen leveren alleen al 5 pond per ge ï nvesteerd pond op.
Nieuwe doelgroep-infrastructuur levert ook goed op. Eddington berekent dat dit kan oplopen tot 5 à 10 pond per ge ï nvesteerd pond. Hij vindt dan ook dat de regering samen met private partijen zeker in dit soort infra moet investeren. Nog beter scoren kleine projecten gericht op het wegwerken van flessenhalzen en openbaar vervoer in stedelijke gebieden. Deze leveren soms meer dan 10 pond per ge ï nvesteerd pond op. Weinig ziet Eddington in grote projecten met twijfelachtige voordelen.
In Nederland is inmiddels de lobby op gang gekomen om meer te investeren in infrastructuur. Zo wil VNO-NCW tenminste 15 tot 20 miljard extra investeren in wegen en openbaar vervoer.
De werkgeversvereniging vindt dat de knelpunten in ons land inmiddels zo groot zijn dat die de economische groei gaan hinderen.
Vooruitlopend daarop heeft VNO-NCW Noord de kosten-batenanalyses van het Centraal Planbureau op de korrel genomen. Die zijn te beperkt en geven niet de werkelijkheid weer in de ogen van de noordelijke werkgevers.

Kilometerheffing

Als financieringsbron ziet VNO-NCW heel veel in de kilometerheffing zoals Paul Nouwen die heeft voorgesteld. Voorwaarde voor steun van de zijde van de werkgevers is wel dat de opbrengsten ook daadwerkelijk besteed worden aan investeringen in wegen. Het is een bestemming die ook Eddington voor ogen staat.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels