nieuws

‘Baksteenregen’ bij storm kan zich herhalen

bouwbreed

Een nieuwe ‘baksteenregen’, zoals die zich vorige week tijdens de storm in Zwolle voordeed, kan volgens Henk Klein Poelhuis voorzitter van de AVM (Aannemers Vereniging Metselwerken) morgen weer gebeuren.

Vorige week stortte 300 vierkante meter baksteen (60 ton) van een bakstenen kopgevel van een twaalf verdiepingen hoge flat in de Wipstrik. De stenen spatten alle kanten op, maar tot slachtoffers leidde het incident niet. In elk geval één auto moest total loss worden verklaard. Bouwtechnisch adviesbureau Alferink-Van Schieveen onderzoekt de oorzaak van het ongeval in opdracht van flatbeheerder Rebo Vastgoedmanagement. “Betonrot of verroesting. Zolang het onderzoek loopt kan ik er niets over zeggen”, aldus Maarten Johan Guldemond, directeur van het adviesbureau. Onder meer foto-onderzoek en staaldetectie moeten uitsluitsel bieden.”
Guldemond laat wel iets los over de constructie. “Nu weten we dat we het niet meer zo moeten doen.” Bekend is dat de ‘doorgemetselde’ kopgevel van de flat die in 1966 is gebouwd, aan de zonzijde stond. “In theorie is het zo dat de kans op spanningen door krimpen en uitzetten bij extreme weersomstandigheden hoger is”, aldus Guldemond. Volgens hem is het verstandig om flats met verouderde metselwerkconstructies in kaart te brengen. In Zwolle en omgeving staan volgens Guldemond tien tot twintig flats uit de jaren zestig. “Maar dit betekent niet dat deze allemaal onveilig zijn.”
Ook VVD-fractievoorzitter in de Zwolse gemeenteraad Piet van Dijk vindt dat extra onderzoek nodig is. Volgens een woordvoerder neemt de gemeente daar maandag een beslissing over. “Maar we hebben wel gesteld dat alle kanten van de flat onderzocht moeten worden.”
Klein Poelhuis van de AVM erkent dat flats uit de jaren zestig met andere inzichten zijn gebouwd. Ook hij pleit voor landelijk onderzoek. Hij vindt het niet vreemd dat de kopgevel van flat voor de helft naar beneden is gekomen. “De gemiddelde levensduur van zo’n gebouw is dertig jaar. In 1990 had deze al afgeschreven moeten zijn.” Volgens Klein Poelhuis wordt er zelden naar verouderde metselwerk constructies gekeken. Zelfs niet bij renovatie. “Dan wordt hooguit gekeken naar de isolatiewaarde.”
Volgens Frans Lemmens van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland is het niet de eerste keer dat een kopgevel het begeeft en hebben gemeentelijke toezichthouders geen capaciteit om oude gebouwen preventief op veiligheid te inspecteren. “Bovendien ligt de verantwoordelijkheid primair bij de eigenaren.”
Rebo Vastgoedmanagement was niet bereikbaar voor commentaar.Het (KNB) Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten wilde geen reactie geven.

Reageer op dit artikel