nieuws

Asfaltwarmte verliest het van bodemwarmte

bouwbreed

De renovatie van de N208 langs woonwijken in Hillegom leek ideaal voor warmtelevering aan omwonenden uit asfaltcollectoren. Helaas blijkt het betrekken van warmte uit de ondergrond aantrekkelijker dan het halen van warmte uit asfalt. De politiek in Hillegom heeft er nog het laatste woord over.

De gemeente Hillegom oordeelde dat een asfaltcollector een mooie manier zou zijn om infrastructuur te integreren in de gebouwde omgeving.
In het algemeen is warmtewinning uit asfalt technisch goed mogelijk. Maar de collectoren in het asfalt moeten worden aangevuld met energieopslag in de bodem. In de zomer wordt namelijk veel warmte onttrokken aan het asfalt, terwijl de vraag naar warmte dan gering is. De gemeente liet daarom de technische en economische haalbaarheid van het toepassen van collectoren in het asfalt op het 4,5 kilometer lange traject door de stad onderzoeken door DWA Installatie en Energieadvies.

Moeilijk

Uit het rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek energiewinning uit asfalt N208 Hillegom’ van het bureau uit Bodegraven blijkt dat een asfaltcollector voor warmte, hoe voor de hand liggend ook, moeilijk haalbaar te zijn.
De belangrijkste conclusie van het rapport is namelijk dat het toepassen van asfaltcollectoren om energetische redenen niet interessanter is dan energieopslag zonder asfaltcollectoren. Behalve mogelijke energetische voordelen zouden er ook voordelen zijn in het kader van onderhoud en wegbeheer. De temperatuur van asfalt met collectoren zal minder extreem zijn, waardoor minder scheur- en spoorvorming optreedt. Bovendien kan het wegdek in het winterseizoen op milieuvriendelijke wijze sneeuw- en ijzelvrij worden gehouden. Maar financieel zijn deze voordelen moeilijk te kwantificeren, zo schrijven de opstellers van het rapport.

Investering

Maarten van der Gaag van de gemeente Hillegom: “Het systeem vraagt een behoorlijke investering. Wij hebben dan ook niet gerekend met dekken van een deel daarvan uit de afname van de onderhoudskosten van de weg. Maar ook dan blijkt eigenlijk dat de energiewinst die met aanleg van het systeem van asfaltcollectoren mogelijk zou zijn door de bewoners beter kan worden gerealiseerd met bijvoorbeeld alleen maar warmtewinning uit de bodem. Het gaat dan om geld dat los staat van de subsidiemogelijkheden”, aldus Van der Gaag.
De gemeente wacht nog op verificatie van de uitgangspunten, voordat het rapport kan worden vastgesteld. Het haalbaarheidsonderzoek is begin december voorgelegd aan een onderdeel van Ooms Avenhorn, met het verzoek te kijken of de voordelen van asfaltcollectoren op het onderhoud misschien toch kunnen worden meegenomen. Als dit bedrijf, deskundig op gebied van asfaltcollectoren, reageert, is het verder aan de politiek in de gemeente een besluit nemen. “Economisch gezien is het plan niet haalbaar, maar de politiek kan besluiten er extra geld voor beschikbaar te stellen”, stelt Van der Gaag.
Ooms Avenhorn heeft niet kunnen aangeven wanneer de gemeente een reactie kan verwachten.

Reageer op dit artikel