nieuws

ANWB pleit voor robuust netwerk van snelwegen

bouwbreed

De ANWB wil dat er een nieuwe aanpak komt van het bereikbaarheidsprobleem in Nederland. In zijn nieuwjaarstoespraak pleit hoofddirecteur Guido van Woerkom voor een robuust netwerk van snelwegen in Nederland.

Van Woerkom constateert dat in Nederland het meeste verkeer via de snelweg wordt geleid. Dat is goed voor de veiligheid, maar maakt het snelwegennetwerk ook kwetsbaar, aangezien het aantal auto’s de afgelopen jaren harder stijgt dan het aantal kilometers asfalt, zei hij. De ANWB wijst erop dat Nederland in 1990 ongeveer 5,2 miljoen auto’s telde. Dat zijn er nu twee miljoen meer.
“Op de zoektocht naar oplossingen moeten we minder kijken naar wegvakken en knooppunten en meer naar het netwerk als geheel”, zei de hoofddirecteur. Hij verwacht veel van bijvoorbeeld het creëren van alternatieve routes. Zo zou er een nieuwe verbinding moeten komen tussen de A20 bij Rotterdam en de A12 richting Den Haag.
De ANWB vindt verder dat bij extreem lange files opritten moeten worden gesloten, zodat er geen nieuw verkeer bij komt en de doorstroming verbetert. Voorwaarde is dan wel dat automobilisten een alternatief hebben in de vorm van goede regionale wegen of een overstap op openbaar vervoer. Hij twijfelt er niet aan dat er onconventionele maatregelen nodig zijn om de bereikbaarheid aan te pakken.
Van Woerkom vindt in elk geval dat het verbeteren van het wegen- en openbaarvervoernetwerk de centrale gedachte moet zijn in nieuw beleid en niet het oplossen van het fileprobleem.

Reageer op dit artikel