nieuws

Angst voor Antwerpsetoestanden op wegen6

bouwbreed Premium

Verladerorganisatie EVO waarschuwt voor Antwerpse toestanden op de Nederlandse wegen. De vervoerders vrezen extreem ernstige filevorming, omdat nauwelijks bekend is dat Rijkswaterstaat dit jaar het wegennet nog grootschaliger aanpakt dan in 2006.

In een schrijven aan directeur-generaal Bert Keijts van Rijkswaterstaat geeft EVO grif toe dat de hinder vorig jaar flink is meegevallen. Zo fungeerden de tijdelijke bruggen ten behoeve van het onderhoud van voegovergangen prima. Ook de informatiepanelen voldeden uitstekend, al maakte hier en daar vaktaal de boodschap niet eenvoudiger. Het succes van 2006 is voor de verladersorganisatie echter geen enkele garantie voor rimpelloze verkeersstromen in 2007.
“Bij de werkzaamheden aan de Ring van Antwerpen werd grootscheeps aangekondigd dat gedurende twee jaar veel hinder kon worden verwacht. Iedereen was daarop ingesteld en er werd veel gebruikgemaakt van de geboden alternatieven. De overlast werd in het eerste jaar door de weggebruiker als relatief gering beoordeeld”, roept EVO in herinnering.
Pas het tweede jaar raakte het werk aan de Antwerpse Ring op volle toeren. De waarschuwingen waren echter uitgewerkt – de drukte viel immers mee. Gevolg: het verkeer dat het eerste jaar keurig uitweek naar de omleidingsroutes, lapte in het tweede jaar de aanwijzingen aan zijn laars. Antwerpen veranderde in een onontwarbare verkeersknoop.
EVO dringt bij Rijkswaterstaat aan op extra voorlichting om problemen zoals in Antwerpen te voorkomen. Bovendien vraagt de organisatie te investeren in maatregelen die specifiek zijn gericht op het voorkomen van hinder voor het goederenvervoer. In overweging wordt gegeven – tijdens files – rijstroken in te stellen als flexibele doelgroepstrook voor vrachtauto’s.
Tot de maatregelen die EVO bepleit behoort het tijdelijk openstellen van bussluizen voor het vrachtverkeer. Waarom ook geen tijdelijke op- en afritten aangelegd om de druk op knelpunten te verminderen?
De EVO laat zijn oog eveneens vallen op vluchtstroken. Vooral de stroken in de buurt van op- en afritten naar bedrijfsterreinen kunnen de vervoerders uitkomst bieden.

Waslijst

Hoewel de verladers over het algemeen positief terugkijken op 2006, levert een enquête onder de leden een waslijst aan kritiekpunten op. Gewezen wordt op de onvoldoende stroefheid op de A2 en het bobbelige asfalt op de Moerdijkbrug, na oplevering. Die kwesties stellen het geduld op de proef.
De leden van EVO signaleren op tal van punten gebrekkige samenwerking. Zijn gemeenten en provincies wel goed op de hoogte van de plannen van Rijkswaterstaat? Waarom gingen bij extreem mooi weer en een actie van pretpark Duinrell zowel de A12 als de A4 dicht? EVO voert graag nauw overleg met Rijkswaterstaat om te helpen de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.

Reageer op dit artikel