nieuws

Amsterdamse gemeenteraad staat achter nieuw grondbeleid

bouwbreed

De Amsterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe grondbeleid van het college van Burgemeester en wethouders. In de stad aan de Amstel gaan woningbouwcorporaties hierdoor bijna drie keer zoveel betalen voor bouwgrond dan zij nu doen.

Momenteel betalen de sociale huisvesters in Amsterdam zo’n 7.000 euro per woning voor de grond. Met ingang van het nieuwe jaar wordt dat 19.500 euro per woning. “Voor al uitgegeven grond blijft de prijs hetzelfde. Alleen nieuw grond wordt voor de hogere prijs ter beschikking gesteld”, licht een woordvoerder van de gemeente Amsterdam de invoering van het nieuwe beleid toe.
De opbrengsten, zo’n 180 miljoen euro, wordt door de gemeente ingezet om het verlies op de grondexploitatie goed te maken. Het huidige college erfde van zijn voorganger een negatief saldo op de grondportefeuille van zo’n 250 miljoen euro. Het verlies op de grondexploitatie wordt door Amsterdam verder teruggebracht door de verhuiskostenvergoeding, die bestemd is voor mensen die in wijken wonen die worden opgeknapt en daarom moeten verhuizen, naar de corporaties door te schuiven. De gemeente bespaart hiermee 40 miljoen euro.
In ruil voor de hogere grondprijs mogen corporaties meer woningen verkopen. In de periode tot en met 2016 krijgen de sociale huisvesters de gelegenheid om 31.000 woningen van de hand te doen. De verkopen zijn volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) noodzakelijk om geld vrij te spelen voor de bouw van nieuwe woningen en het opknappen van oude en vervallen wijken. Daarnaast is vastgelegd dat de corporatie jaarlijks 1500 woningen gaat bouwen.

Reageer op dit artikel