nieuws

Amsterdam vermindert kantoren langs snelweg

bouwbreed Premium

De gemeente Amsterdam vermindert serieus het aantal locaties voor de bouw van kantoren. In totaal is al 800.000 vierkante meter kantoren van het tableau verdwenen. “We schieten al op”, zo meldt wethouder GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest (grondzaken).

Bij zijn aantreden in maart vorig jaar maande de wethouder de stadsdelen en de betrokken gemeentelijke diensten om flink te schrappen in de voorgenomen bouwplannen. Het aantrekken van de markt is voor hem geen reden minder streng te zijn. “We moeten de aanleiding niet kwijtraken. Als we de beschikbare voorraad en alle nieuwbouwplannen bij elkaar optellen dan komen we op 4,5 miljoen vierkante meter kantoren. Maar volgens het meest gunstige economische scenario hebben we de komende 25 jaar echt niet meer dan 1,5 miljoen vierkante meter nodig. Drie keer zoveel als de meest maximale vraag. De noodzaak om te schrappen is dus allerminst verdwenen.”
Van Poelgeest heeft wel een verklaring voor de overdaad. “De hoogconjunctuur uit de jaren negentig is daar debet aan. Het heeft te maken met het ontbreken van regie. Iedereen die plannen maakt en geld tekort komt in de grondexploitatie probeert extra te verdienen met de bouw van kantoren. En het karakter van de locaties speelt een rol. Bijvoorbeeld langs snelwegen worden kantoren ingezet als geluidswal.”

Gebruiker

Schrappen is volgens hem minder ingewikkeld dan het lijkt. “We hadden al de eis dat er alleen nieuw mag worden gebouwd als een eindgebruiker voorhanden is. Voor heel veel plannen zal zich nooit een gebruiker aandienen.”
Maar in een markt van overvloed is het wel weer lastig om te sturen. “Dergelijke reserveringen ontnemen het zicht om andere invullingen te bedenken. Andere functies leiden op hun beurt wellicht tot tekorten in de grondexploitatie, en dan mag het weer niet. Ondertussen blijft de grond ongebruikt. We voeren feitelijk een discussie met virtueel geld. We doen alsof we wat gaan verdienen, maar daadwerkelijk verdienen we niks.”
Klassieke kantoorontwikkeling blijft mogelijk op toplocaties als de Zuidas en op verkeersknooppunten voor zowel openbaar vervoer als auto. (Teleport en Zuidoost)

Aanbieding

Snelweglocaties verdwijnen zoveel mogelijk. Absoluut is dat niet. Van Poelgeest is met wethouder Ketelaar van stadsdeel Slotervaart in gesprek om aan het Delflandplein wel kantoorontwikkeling toe te staan. Er ligt een aanbieding voor een eindgebruiker. “Planeigenaren hebben de reflex om te zeggen: dat raak ik nog wel kwijt. Als je dat echt denkt, dan zou de gemeente kunnen zeggen: geef ons dat geld maar alvast. Dan gaan ontwikkelaars zich wellicht eerlijk afvragen of al die plannen realistisch zijn.”
Ook op het centrumeiland van IJburg zullen aanmerkelijk minder kantoren verrijzen. “Daar zijn tal van kantoren gepland. Als we daaraan vasthouden, dan hebben we straks te maken met allerlei gaten in de woonbebouwing. Dat is niet het beeld dat wij hebben van die nieuwe wijk. Het ligt voor de hand meer woningen te bouwen. Er is bovendien een vraag naar extra voorzieningen, zoals meer ruimte voor scholen. “
Meer algemeen geldt dat Amsterdam behoefte heeft aan meer hotelbedden. Afgelopen week kondigde City Inn aan een hotel te bouwen op het Oosterdokseiland. “Elke plek heeft zijn eigen mogelijkheden. Hotels plaats je niet zo gauw langs de snelweg, maar er zijn genoeg andere functies waarvoor sprake is van schaarste.”

Reageer op dit artikel