nieuws

Amsterdam neemt aanbevelingen Commissie De Boer over

bouwbreed Premium

amsterdam ­- De gemeente Amsterdam neemt de aanbevelingen die de Onderzoekscommissie van oud-minister van VROM, Margreeth de Boer, over.

Een van de voornemens is om aannemers van complexe bouwprojecten te verplichten één coördinerende hoofdconstructeur aan te stellen. “Maar op dit moment is dat wettelijk nog niet mogelijk”, aldus burgemeester Cohen. De gemeente onderzoekt daarom de mogelijkheden en roept tegelijkertijd het ministerie van VROM op dit wettelijk te regelen.
Volgens Cohen inventariseert Amsterdam momenteel het aantal complexe constructies elders in de stad. Tot nog toe heeft dat geen bouwwerken opgeleverd die aan een inspectie moeten worden onderworpen.
Stadsdeelvoorzitter van Bos en Lommer, Jeroen Broeders, zei gisteren zich te beraden over het al dan niet inspecteren van het bruggebouw over de A10. Dat is parallel aan het Bos en Lommerplein door de zelfde partijen gebouwd.
Paul Smeets, projectleider namens de marktpartijen, zei gisteren het rapport te onderschrijven. Hij kon nog niet zeggen wie voor de kosten van de ontruiming moet opdraaien. Dat kostte de gemeente ongeveer 8 miljoen euro, terwijl de rekening van de marktpartijen inmiddels 20 miljoen bedraagt.
Smeets zegt voor 15 februari met de gemeente een overeenstemming te willen bereiken over de verdeling van de 8 miljoen euro.

Reageer op dit artikel