nieuws

Miljoenen voor uitbaggeren vervuild Inundatiekanaal Tiel

bouwbreed

Gelderland stelt een subsidie van 2,2 miljoen euro beschikbaar voor het uitbaggeren van het Inundatiekanaal bij Tiel. Deze zomer werd bekend dat de bodem ernstig vervuild is met zware metalen als zink, cadmium, arseen en koper. In samenspraak met de gemeente Tiel en de provincie zal waterschap Rivierenland een plan van aanpak maken om het kanaal uit te diepen en te reinigen.

Gelderland stelt een subsidie van 2,2 miljoen euro beschikbaar voor het uitbaggeren van het Inundatiekanaal bij Tiel. Deze zomer werd bekend dat de bodem ernstig vervuild is met zware metalen als zink, cadmium, arseen en koper. In samenspraak met de gemeente Tiel en de provincie zal waterschap Rivierenland een plan van aanpak maken om het kanaal uit te diepen en te reinigen.
Het grootste deel van de 2,2 miljoen euro zal worden gebruikt voor het baggeren en de verwerking van het vervuilde slib. Daarnaast worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het drie kilometer lange kanaal loopt van de Waal bij Tiel naar de Linge bij Wadenoijen. Met name dichtbij de Waal is de vervuiling van de bodem zwaar, omdat daar voorheen het vuil uit de Waal als eerste neerdaalde.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels