nieuws

Rotterdam Centraal: een toeristische bouwput Voor het nageslacht

bouwbreed

rotterdam – Het stationsgebied van Rotterdam ondergaat een totale make-over van een slordige 500 miljoen euro. Voor dit gigantische project namen alleen al de voorbereidingen twee jaar in beslag. Er komt een nieuwe stationshal, een sporenkap, een metrostation en tal van andere voorzieningen. Om de 140.000 reizigers die dagelijks gebruikmaken van het station zoveel mogelijk te ontzien, is de aanleg van tijdelijke voorzieningen noodzakelijk.

“Er gebeuren zoveel dingen tegelijk. De afgelopen twee jaar zijn we alleen maar bezig geweest met voorbereidingen om het bouwen überhaupt mogelijk te maken”, zegt Tinca Postema, projectleider communicatie. “Om een indruk te geven, de tramrails op het Weena die nu eindelijk op hun definitieve plek aan de oostzijde van het Stationsplein liggen, zijn drie keer verlegd. De bouwput voor het metrostation is gerealiseerd met behulp van de wanden-dak-methode, zodat tegelijkertijd ondergronds en bovengronds kan worden gebouwd.”

In haar functie heeft Postema te maken met de belangen van ondernemers, reizigers, fietsers en omwonenden. Een uitdagende klus met als uitgangspunt: bouwen zonder al te veel overlast. Postema: “In de jaren dat het stationsgebied op zijn gat ligt wil je bereiken dat mensen begrip hebben voor de situatie. Je wilt hen met fatsoen door de chaos loodsen.”

Postema ontvouwt een communicatieplan waar je u tegen zegt. Vijf portefeuilles zijn verdeeld over een aantal partijen en elke twee weken vindt overleg plaats.

“Het is spannend om verschillende belangen op elkaar af te stemmen. In een overleg gaat het dan niet alleen over wat je doet, maar vooral over de dingen die je niet doet.” Met folders, nieuwsbrieven en zelfs een maandelijkse tv-uitzending op RTV Rijnmond wordt de omgeving op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Schoolkinderen krijgen rondleidingen, waarbij vooral wordt ingegaan op de �fascinatie�.

Maar achter de schermen van de op het oog geoliede machine, gaat ook er wel eens iets fout. “Onlangs hebben we de Provenierstunnel gesloten, een fietstunnel achter het Groothandelsgebouw. We hadden daar uitgebreid over gecommuniceerd, maar de Fietsersbond spande een kort geding aan. Uiteindelijk kon de fietstunnel wel dicht, maar daarvoor moesten twee omleidingsroutes worden aangelegd. Veel ingrijpender dan wij ons gerealiseerd hadden en onbegrijpelijk voor fietsers; tunnel dicht en werkzaamheden elders in de route. We waren vergeten de omwonenden te informeren dat de werkzaamheden alles te maken hadden met de afsluiting van de tunnel. Dat was een gemiste kans die we niet meer kunnen herstellen.”

Ook de verschillende belangen van de betrokken partijen spelen mee. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM, Stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de NS en twee gedelegeerde opdrachtgevers Prorail voor het spoorse deel en OBR/gemeentewerken voor het stadse deel; zij hebben alle hun eigen agenda. Dat maakt het er volgens Postema zeker niet altijd makkelijker op. “Je bent tot elkaar veroordeeld. Het is polderen, soms langer dan je wenst.”

Ook de relatie met ondernemers als Corio, Hotel Westin, Holland Casino en Grand Café Engels vergt veel tijd en aandacht. Winkels moeten openblijven en de bevoorrading moet ongestoord door kunnen gaan. Iedereen begrijpt dat heien onoverkomelijk is, maar �s nachts willen de mensen daar niet mee worden geconfronteerd.

Rotterdam Centraal Station is als een labyrint, waar reizigers hun weg moeten vinden met behulp van bordjes aan hekken die de bouwputten afschermen.

De logistieke bouwput verandert elke dag. Omdat de treinen doordenderen en de 24-uurseconomie niet wacht op bouwwerkzaamheden zijn tijdelijke voorzieningen noodzakelijk. Met de bouw van een station, fietsenstallingen, een reizigerstunnel, winkels en een bouwroute van ongeveer 600 meter nieuw asfalt dwars door het stationsgebied zijn die tijdelijke voorzieningen complete projecten op zich. Al deze niet permanente voorzieningen worden nog dit jaar gerealiseerd. Ondertussen wordt de Weenatunnel verbreed en worden de sporen op het Kruisplein verlegd.

Tot dusverre zijn tientallen bestekken uitgeschreven. Hoeveel bestekken er nog komen, hangt af van de contractvormen.

In 2007 wordt het huidige station gesloopt en wordt een begin gemaakt met de reizigerspassage. Ook wordt begonnen met de bouw van de kap die alle sporen volledig zal overdekken, het noordelijke metrostation en twee tramplushaltes. Dat is nog niet alles. In 2008 doen ook de Randstad Rail en de hsl het station aan en wordt gebouwd aan de noord- en zuidzijde van de stationshal en de ondergrondse fietsenstalling. In 2010 maakt het oude station definitief plaats voor het nieuwe.

Rotterdam Centraal Station is op alle fronten een omvangrijk project. Toch is Postema het spoor niet bijster. “Het is echt een fascinerend project. Wat betreft logistiek, techniek, planning en communicatie. Het ene spannende onderwerp volgt het andere op.”

Onderdelen van het huidige station Rotterdam Centraal blijven wellicht voor het nageslacht bewaard. Het gaat onder meer om de klok aan de voorgevel, vlaggenmasten, de neonletters aan voor- en achterkant en twee sculpturen. Dat heeft wethouder Jeanette Baljeu van Verkeer en Vervoer afgelopen week gezegd tijdens een raadsvergadering.

Het huidige Centraal Station moet plaatsmaken voor nieuwbouw. Het gebouw is een creatie van architect Sybold van Ravesteyn, die ook het oude deel van diergaarde Blijdorp ontwierp.

Baljeu reageerde op vragen van de PvdA. Raadslid Jacqueline de Jong vroeg zich af of het mogelijk was enkele meters van de karakteristieke perronoverkapping, de twee betonnen sculpturen die nu elders staan opgeslagen en een perronhuisje in te passen in de nieuwbouw.

Volgens de wethouder is het behoud van enkele onderdelen van CS al onderwerp van gesprek in de projectgroep van het nieuwe station. Of ze zijn in te passen in de nieuwbouw, betwijfelt ze. De VVD-fractie vond dat de onderdelen maar naar het Arnhemse Openluchtmuseum moesten. Baljeu dacht meer aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. (anp)

�Je wilt de mensen toch fatsoenlijk door de chaos leiden�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels