nieuws

Denk aan de smalle marges

bouwbreed

De hoofdmoot van het kabinet Balkenende-II mag er nog een aantal maanden aan vastplakken en krijgt dus de gelegenheid nog wat zoets uit te delen. De Begroting 2007 zal laten zien wat daar precies onder verstaan moet worden. Lastenverlichting voor bedrijven en burgers luidt het parool. Veel kan het niet zijn, want de marges zijn […]

De hoofdmoot van het kabinet Balkenende-II mag er nog een aantal maanden aan vastplakken en krijgt dus de gelegenheid nog wat zoets uit te delen. De Begroting 2007 zal laten zien wat daar precies onder verstaan moet worden. Lastenverlichting voor bedrijven en burgers luidt het parool.

Veel kan het niet zijn, want de marges zijn smal. Het zou ook volstrekt ongeloofwaardig zijn als het kabinet flink zou willen uitdelen. Minister Zalm zal daarvoor te veel waarde hechten aan begrotingsevenwicht. Veel meer dan de begroting met bijbehorende lastenverlichting zal het komende najaar niet in het parlement aan de orde komen.

Alles wat maar enigszins controversieel is, zal uit de weg gegaan worden. Alleen al om de oppositie niet de mogelijkheid van procedurele vertragingen te bieden.

Bouwproductie

Van verschillende kanten komt de suggestie, dat de kabinetscrisis de economische opleving tegenwerkt en bijvoorbeeld schadelijk is voor de bouwproductie. Dat lijkt mij te veel eer voor de invloed van de politiek. Alle niet omstreden voorstellen die van betekenis zijn, worden behandeld en komen tot uitvoering.

Controversiële plannen zullen iets in de tijd opschuiven, waarbij er dan van uitgegaan wordt dat zonder kabinetscrisis een onbelemmerde voortgang zou plaatsvinden. Voor- en tegenstanders van de nieuwe of uit te breiden verbinding tussen Almere en Schiphol zijn ook nu moeilijk in naar politieke kleur gevormde vakken in te delen. Dat belooft voor een snelle besluitvorming weinig goeds. Denk maar aan de Verlengde A4. De invloed van het kabinetsbeleid op de economische groei en het terugdringen van de werkloosheid is maar van een beperkte betekenis. De wereldhandel is daarvoor veel belangrijker en daar heeft een kabinet geen invloed op.

Als de verkiezingen van 22 november aanstaande al aanleiding geven tot een kabinet van andere snit, zal dit toch een van de huidige regeringspartijen bevatten. PvdA-leider Bos heeft bovendien al weten niet te willen overgaan tot het terugdraaien van de besluiten waar hij in de afgelopen periode tegengestemd heeft.

Over continuïteit gesproken. Het begrip smalle marges in de (Nederlandse) politiek die hier zichtbaar worden is door een van zijn illustere voorgangers geïntroduceerd. Het was Joop den Uyl die in 1972 in een beschouwing hieraan een onderbouwing gaf. Het is een van de voordelen, of als men wil nadelen van de Nederlandse politieke situatie, waarin altijd coalities gesmeed moeten worden.

De ontwikkeling van de bouwproductie zal niet worden beïnvloed door de kabinetscrisis. Mogelijk komt er straks een verkiezingsuitslag die leidt tot een discussie over het voortbestaan van de huidige hypotheekrenteaftrek als onderdeel van een nieuw kabinetsbeleid.

Waarschijnlijk zal er weer geprobeerd worden een minder liberaal huurbeleid te blijven voeren. Dat zou op termijn van invloed op de voortgang van de productie kunnen hebben. Positief of negatief? Moeilijk te zeggen. Deze zaken hebben echter weinig met de val van Balkenende II te maken.

Volgend jaar mei zouden er toch verkiezingen zijn, waardoor de bordjes verhangen kunnen worden. En wat te denken van een situatie, waarin de economische spoorboekjes opnieuw moeten worden gemaakt, omdat de wereldeconomie een negatieve wending neemt? Garanties dat dit niet optreedt, zijn er niet. Prognoses gaan uit van een ononderbroken lijn, het liefst omhoog. Het is goed daarbij stil te staan, als we de komende maanden weer met allerlei cijfers worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld de uitkomsten van de doorrekening van de gevolgen van de verschillende verkiezingsprogramma�s. Denk aan de smalle marges.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels