nieuws

SfB-coderingssysteem nu voor hele ontwerp- en bouwproces

bouwbreed

amsterdam – De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft de Elementenmethode 91 vernieuwd en uitgebreid. Met uitbrengen van vier nieuwe tabellen is een belangrijke stap gezet naar completere uitwisseling van uniform gecodeerde informatie in het ontwerp- en bouwproces.

De vernieuwde Elementenmethode 2005 is opgenomen in de recent door de BNA uitgebrachte publicatie NL/SfB-tabellen. In de methode wordt gewerkt met het SfB-classificatiesysteem, waarvan de BNA sinds 1990 licentiehouder is. NL/SfB is de Nederlandse variant van het in 1947 in Zweden ontwikkelde en internationaal aanvaarde classificatiesysteem (SfB = Samarsbetskommitten for Byggnadsfragor) dat uit vijf tabellen bestaat.

De vernieuwde Elementenmethode bevat behalve tabel 1 (Elementen) nu ook tabel 0 (Ruimtes), tabel 2 (Constructies) tabel 3 (Productiemiddelen) en tabel 4 (Eigenschappen). Met deze toevoeging is het coderingssysteem voor alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces te gebruiken.

Bij invoering van de nieuwe tabellen is gezorgd voor afstemming met de tabellen die in de ons omringende landen al worden gebruikt. Daarbij zijn het Vlaamse, Engelse en Franse taalgebied betrokken. De Elementenmethode heeft daarmee internationale aansluiting gekregen.

De decennialange brede internationale acceptatie van de SfB-systeem en de afstemming van de nieuwe publicatie op Europese ontwikkelingen schept de verwachting dat het NL/ SfB-systeem ook in de toekomst de rol van een standaard coderingssysteem voor alle aspecten van ontwerp- en bouwproces zal blijven spelen.

De publicatie NL/SfB-tabellen, waarin opgenomen de gereviseerde Elementenmethode, is te bestellen via www.bna.nl/bestellen of via de receptie van de BNA, telefoon: (020) 555 36 66, e-mail: receptie@bna.nl. De prijs is 40 euro (inclusief btw).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels