nieuws

Aanbrengen van installaties niet meer vrijblijvend GIW/ISSO-publicatie per 1 juli van kracht

bouwbreed

bodegraven – Niet zozeer de aanscherping van de epc als wel de eisen die het GIW stelt aan het ontwerpen en uitvoeren van installaties bij nieuwe woningen en woongebouwen, hebben vergaande gevolgen. Alle betrokken partijen zullen meer moeten samenwerken. “De vrijblijvendheid is voorbij.”

Alle gaande ontwikkelingen op installatietechnisch gebied waren voor het installatie- en energieadviesbureau DWA aanleiding om samen met het kennisinstituut ISSO, een seminar te wijden aan de lage epc in gestapelde woningbouw. “Een lage epc is eenvoudig te realiseren”, betoogde J. Tent van de energiespecialist in Bodegraven.

Een epc van 0,8 of lager is vooral te bereiken door opwekking van warmte en koude. Met een aandeel van circa 75 procent is het namelijk van grote invloed op het energieverbruik. De HR-combiketels met verhoogd tapwaterrendement dragen in grote mate bij aan een verlaging van het energieverbruik.

Toekomstmuziek

Op termijn valt volgens Tent nog veel te verwachten van de micro-warmtekrachtkoppeling (sterlingmotor, brandstofcel), maar deze innovatieve ontwikkeling is nu nog niet rijp voor de markt. Bij de collectieve systemen zijn het vooral de bioketels en bio-warmtekrachtkoppeling die het energieverbruik terugdringen.

Maar de praktijk is ook weerbarstig, blijkt uit ervaring. Zowel bij de ventilatiesystemen als bij warmtepompsytemen wijkt de uiteindelijke prestatie af van de theorie. Tent pleit dan ook voor een betere monitoring van nieuwe systemen en een epc-rekenmethodiek die beter is afgestemd op de werkelijkheid. Eén volledig duurzaam systeem is voorlopig toekomstmuziek. “Er is momenteel niet één techniek die eruit springt. Ik denk eerder aan een mix van technieken.”

Een ander onderwerp was de aanscherping van de GIW-garantie. J. Aerts, projectcoördinator bij ISSO, instituut voor studie en stimulering van onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties, ging nader in op het nieuwe GIW-eisenpakket (zie kader).

Aerts: “Met de GIW/ISSO-publicatie is de vrijblijvendheid voorbij”, betoogde hij. “Het ontwerpen en uitvoeren van installaties is hiermee aan duidelijke regels gebonden.” Zeker in de uitvoering zullen de gevolgen merkbaar zijn. “Voor het isoleren van leidingen bijvoorbeeld kan nu nog worden volstaan met een 5 centimeter dikke dekvloer, dat wordt straks 7 centimeter. Daarnaast volstaat bij een ventilatiesysteem straks niet meer een enkelvoudig kanaal maar is een dubbel kanaal vereist.” Het eisenpakket zal zeker een kostenverhogend effect hebben, stelt Aerts.

Kostenverhogend

Ing. P. Centen van Nathan, één van de toeleveranciers die op de kleine informatiemarkt met een stand is vertegenwoordigd, schat de kostenverhoging op zeker zo�n 3000 euro extra per woning. Maar het eisenpakket voldoet aan een behoefte, meent hij.

“Tot nu toe waren er voor het ontwerpen en uitvoeren van installaties alleen maar ISSO-richtlijnen. Deze zijn nu omgezet in een eisenpakket dat buiten het Bouwbesluit om gaat en dat in de privaatrechtelijke sfeer komt. Ontwerp, uitvoering en nazorg zijn in dit eisenpakket geïntegreerd. Daardoor zullen ontwerpers en uitvoerders meer moeten samenwerken. Zeker voor adviesbureaus biedt het nieuwe kansen.”

Ook de buurman, energieleverancier Essent, ziet de ontwikkelingen met optimisme tegemoet. “De epc-aanscherping en de GIW-eisen helpen ons duurzaamheid succesvol in de markt te zetten” aldus een medewerker.

De GIW/ISSO-publicatie wordt van kracht voor woningen en woongebouwen die vanaf 1 juli 2006 worden aangemeld voor het verkrijgen van GIW-garantie. In de GIW/ISSO-publicatie 2005 staan installatie-eisen geformuleerd voor nieuwbouwwoningen en woongebouwen met betrekking tot verwarmingsinstallaties, ventilatie-installaties, warmtapwaterinstallaties, installatiegeluid, temperatuuroverschrijding.

GIW en ISSO zijn momenteel bezig om in samenwerking met brancheorganisaties opdrachtgevers, architecten, bouwers, adviseurs en installateurs te informeren over de wijzigingen in de GIW-garantiebepalingen en de consequenties hiervan voor de specifieke doelgroep.

�Nieuwe eisen voldoen aan een behoefte�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels