nieuws

Zware wals laat bodem snel consolideren

bouwbreed

Een reusachtige wals die in een paar werkgangen de ondergrond van wegen verdicht. Dat bedacht Peter Buijsman. Door de watervulling slim rond te pompen beweegt het ruim 600 ton zware gevaarte zichzelf voort.

Honderd ton staal en ruim 500 ton water leveren de massa waaronder de Nederlandse bodem volgens uitvinder Peter Buijsman snel moet kunnen inklinken. Veel sneller dan bij gebruik van voorbelasting. Bovendien scheelt het nodeloze transportbewegingen voor aan- en afvoer van zand.
Ook geforceerde consolidatie volgens de Ifco-methode of Beaudrain werken volgens Buijsman trager dan zijn methode. Verdeeld over een oppervlak van 30 vierkante meter, levert de wals al gauw een druk van zo’n 20 ton per vierkante meter. Bij een volgende werkgang, als de wals minder diep in de grond zakt, wordt het oppervlak kleiner en de plaatselijke druk dus groter. Op die manier kan in stappen de druk worden opgevoerd.
De Hillegomse uitvinder realiseert zich wel, dat alleen hard drukken op de bodem niet voldoende is om een stabiele ondergrond te verzorgen voor bijvoorbeeld wegen. Het water in de bodem moet ook weg kunnen en daarom moeten zandsleuven worden aangebracht of verticale drainagestrips.
Vandaar dat Buijsman samenwerking zoekt met bedrijven actief op deze terreinen. Het staalwerk is hij ook van plan uit te besteden aan een bedrijf dat liefst risico-dragend wil participeren in de onderneming. Zelf wil hij vooral de besturing verzorgen van de pompen en kleppen waarmee het water wordt rondgepompt. Dat sluit het best aan bij de activiteiten van zijn bedrijf dat actief is op het gebied van meet- en regeltechniek. Een octrooi op de vondst is aangevraagd.

Water

De consolidatiewals heeft een diameter van 10 meter en is, als het aan Buijsman ligt, ook ongeveer zo breed. Het gevaarte is opgebouwd uit twaalf segmenten met een leeg gewicht van zo’n 8 ton. De segmenten kunnen dus goed met een dieplader worden getransporteerd. Van de twaalf segmenten zijn er continu negen gevuld met water, dat Buijsman aan een sloot of een meertje uit de nabijheid van het project onttrekt. Door het water te pompen naar een lege kamer bovenin wordt de wals in beweging gebracht. Bang dat het gevaarte op een gegeven moment vast komt te zitten en niet in beweging is te krijgen, is de uitvinder niet. Er zijn volgens hem ruim voldoende mogelijkheden om het water te verplaatsen en eventueel in- en uit te laten.
In zijn octrooiaanvraag heeft Buijsman ook een twaalfhoekige variant beschreven. De taartpunten missen daar dus een afgeronde zijde. Dat zou als voordeel kunnen hebben, dat de wals niet geleidelijk rolt maar omklapt. De dreun die dat in de ondergrond veroorzaakt kan voordelen hebben bij het consolideren. Maar ook dergelijke optimalisaties hoopt Buijsman met een geotechnische partner nader te onderzoeken. Op de beurs Nederland Innovatief, vorige week in Dordrecht, trok hij veel bekijks met een model van zijn opvallende vondst.

Reageer op dit artikel