nieuws

Welvarende bouwer roept om meer en verbeterde infra

bouwbreed Premium

Rijkswegen, bruggen en winkelcentra: Nederland krijgt in de jaren zestig een nieuwe inrichting. Aannemers profiteren van de welvaart en roepen met andere autobezitters om meer wegen en vooral meer parkeerplaatsen.

P arkeerplaatsen zijn in ruime mate voorzien in de plannen voor de eerste winkelcentra. Het voorbeeld komt uit de Verenigde Staten waar bijvoorbeeld in Seattle een winkelcentrum zo’n 7500 parkeerplekken biedt. In de Haagse wijk Mariahoeve wordt de komst van Winkelhof voorbereid: kosten 35 miljoen gulden. Ook in Amsterdam-Osdorp moet een winkelcentrum komen en in Amstelveen.
In het Britse Coventry ontstaat op de puinhopen van de platgebombardeerde stad een nieuw winkelcentrum dat volgens de nieuwste inzichten verkeersvrij wordt; een voorbeeld dat in 1963 model stond voor winkelcentrum De Boogaard in Rijswijk.
Middenstanders in de binnensteden zien de plannen voor winkelcentra met lede ogen aan. Ze vrezen klantenverlies: niet in de laatste plaats door het gebrek aan parkeerruimte. De Amsterdamse Kamer van Koophandel deelt die zorg en bepleit in 1963 voor een betere bereikbaarheid van de binnenstad; bijvoorbeeld door beter openbaar vervoer.
Het ingenieursbureau Grabowsky en Poort waarschuwt voor een verkeerschaos die bij het uitblijven van ingrijpende maatregelen in 1970 zou ontstaan. De oplossing: ruim baan voor het particuliere autoverkeer; ook in de binnensteden. Een autovrij centrum verpaupert volgens het bureau alleen maar.
Al in de jaren vijftig wilde Nederland flink werk maken van de wegenbouw. Nieuwe infrastructuur moest het hoofd bieden aan het almaar toenemende particuliere en zakelijke autoverkeer. Veel projecten kwamen echter pas in de jaren zestig tot uitvoering als gevolg van de bestedingsbeperking, een maatregel waarmee de overheid in 1957 en 1958 de kans op een oververhitte economie wilde beperken.
De nieuwe rijkswegen werden aangelegd volgens bestekken die al tientallen jaren eerder waren opgesteld. Aan rijksweg 4 bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Amsterdam werd al in 1939 begonnen. Het werd de duurste weg ooit: 60 miljoen gulden mede door de 23 viaducten en vaste bruggen in het tracé.
Een noviteit voor Nederland was het aquaduct in de ringvaart rond de Haarlemmermeer; net als de elektrische wegdekverwarming die de op- en afritten voor het aquaduct in de winter ijsvrij moesten houden. Rijksweg 4 kwam ruim een jaar later in gebruik dan voorzien. Weer en wind werden aangewezen als de oorzaak voor de vertraging. Wellicht waren er ook andere oorzaken want in die tijd gingen stemmen op om een Wegenbouwraad in te stellen die passende maatregelen zou treffen tegen vertraagde opleveringen.

Reageer op dit artikel