nieuws

VNO-NCW legt bijl aan wortels poldermodel

bouwbreed Premium

Voor Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, hoeft het poldermodel niet meer. Aanleiding is het verwerpen van een principeakkoord over herziening van het ontslagrecht door de vakbonden in de SER.

Wientjes vindt dat met die actie “het principe van het poldermodel ter discussie wordt gesteld. Een deel van de achterban van de bonden vindt dat men in dit politieke klimaat het beste achterover kan leunen.”
Daarmee doelt hij op uitlatingen van PvdA en SP dat aan het ontslagrecht niet mag worden getornd. Dat zou de reden zijn voor de bonden in de SER om geen akkoord te sluiten.
Wientjes vindt de kern van het poldermodel juist dat werkgevers en werknemers ongeacht de politieke situatie hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Juist in een politiek chaotische situatie als nu bestaat, moeten sociale partners hun eigen koers blijven varen.
Volgens de werkgeversvoorman moet de komende maanden blijken of het poldermodel echt ten grave moet worden gedragen of dat “het gezonde verstand zal zegevieren”. Werkgevers en werknemers moeten het de komende tijd over diverse belangrijke onderwerpen eens zien te worden, waaronder de toekomst van kernenergie in Nederland. Dat wordt dan voor hem de lakmoesproef.
Volgens CNV-voorzitter Ren é Paas toont Wientjes zich met deze uitspraken een slecht verliezer. Het CNV heeft er nooit een misverstand over laten bestaan dat de preventieve ontslagtoets gehandhaafd moet blijven. Daarnaast valt er best te praten over versoepeling, maar dan onder het kopje ‘voor wat, hoort wat’. “Als je dan doorvraagt wat ze daarvoor over hebben, komen ze met weinig. Dat maakt een akkoord wel heel ingewikkeld”, aldus Paas.
Hij wijst daarnaast op resultaten van het poldermodel uit het recente verleden. “Kijk naar de WAO, de WW en het nieuwe ziektekostenstelsel. Stuk voor stuk resultaten van polderoverleg waar de politiek dankbaar gebruik van maakt. Nu dreigen te stoppen met overleg is onzakelijk en onverstandig.”

Reageer op dit artikel