nieuws

Totale kosten Stormvloedkering blijven onder 8 miljard

bouwbreed Premium

De totale kosten van de Oosterscheldewerken, inclusief compartimenteringsdammen, komen uit op 7,8 miljard gulden. Daardoor blijft de kostenoverschrijding 10 procent. We schrijven oktober 1986.

In de eerste helft van 1973 is sprake van een relatief geringe kostenoverschrijding, ongeveer 10 miljoen gulden. Hiervan komt 4 miljoen voor rekening van prijsstijgingen en 6 miljoen van “echte” kostenoverschrijdingen. Dit laatste bedrag is het saldo van mee- en tegenvallers. Onder meer is de al enkele jaren geleden aangebrachte bodembescherming ter weerszijden van de kering grondig geïnspecteerd. Op een aantal kwetsbare plaatsen moeten extra bestortingen worden uitgevoerd. Voor noodgevallen is daarnaast een extra hoeveelheid steen opgeslagen. In totaal ging het om een bedrag van 12 miljoen gulden. Aan de andere kant waren er meevallers, onder meer met enkele aanbestedingen van de compartimenteringsdammen.
In de verslagperiode zijn er weinig mutaties geweest. De laatste onderdelen van de stormvloedkering zijn zeer vlot geplaatst, hetgeen mogelijk was door de zorgvuldige voorbereiding. De verkeersweg over de stormvloedkering zal overigens niet tegelijk met de in gebruikstelling op 4 oktober klaar zijn. Het zal tot in de tweede helft van volgend jaar duren voordat het verkeer over de stormvloedkering kan rijden.
Minister Smit-Kroes toont zich erkentelijk voor het werk van de commissie Le Blanc, ™die in de afgelopen jaren heeft geadviseerd over het terugdringen van de kostenstijgingen. Zij deelt de teleurstelling van de commissie, dat het speciale materieel dat is gemaakt voor de bouw van de stormvloedkering zo moeilijk te verkopen blijkt. Het laat zich aanzien, dat de opbrengst ver onder de raming zal blijven en dat het misschien niet veel meer dan de schrootwaarde zal opbrengen. Dat is een gevoelige tegenvaller, aldus de minister. De minister neemt de suggestie van de Commissie Le Blanc over om de afwikkeling van de Oosterscheldewerken en het beheer onder te brengen bij de Directie Zeeland van Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel