nieuws

Strukton brengt status Deense sporen in kaart

bouwbreed Premium

Strukton Railinfra gaat 3200 kilometer Deens spoor in kaart brengen. In opdracht van de Deense infrabeheerder, Banedanmark, is Strukton vorige week begonnen met de nulmeting van het belangrijkste deel van de railinfrastructuur in Denemarken.

De meettrein UFM 120 van Eurailscout is vorige week in Denemarken aangekomen en begonnen met de eerste meetritten. Tot 22 december zal de meettrein in twaalf diensten 3200 kilometer van de Deense hoofdsporen in kaart brengen.
De UFM 120 meet de spoorgeometrie en de slijtage van de spoorstaafkoppen, controleert of alle bevestigingsmiddelen goed vast zitten, en registreert onregelmatigheden in het rijgedrag. Als de door Banedanmark voorgeschreven veiligheidsnormen worden overschreden, geeft de trein direct een waarschuwing en een print waarop de gemeten overschrijdingen valt af te lezen. “Op de trein rijden onderhoudsingenieurs van Banedanmark mee die in dat geval direct vervolgacties in gang kunnen zetten”, zegt Erland Tegelberg, directeur van Strukton Railinfra Development & Technology. “Omdat de Deense sporen al vrij oud zijn, komen we regelmatig stukken spoor tegen die aandacht behoeven”.
Aan het eind van elke dag wordt de dagproductie van meetgegevens opgeslagen op een cd-rom en overgehaald naar de analysesoftware. Erdmann Software GmbH ontwikkelde het programma Irissys (International Railway Inspection and Services System) om de meetgegevens overzichtelijk te kunnen verwerken. Strukton Railinfra gaat een aantal van de onderhoudsingenieurs van Banedanmark opleiden hoe ze om moeten gaan met Irissys en hoe ze de meetgegevens kunnen analyseren en interpreteren.

Meetgegevens

“In Irissys zit een viewer die gedetailleerde tekeningen van spoortrajecten per 5 kilometer laat zien”, zegt Tegelberg. “De onderhoudsingenieur kan vervolgens zelf bepalen welke meetgegevens hij op zijn beeld wil zien. Zo kan hij de meetwaarden in hun context zien en onregelmatigheden makkelijker verklaren.”
Bovendien hanteert Strukton in Nederland in samenwerking met ProRail ontwikkelde beoordelingsfactoren, bijvoorbeeld voor het rijcomfort, die zijn samengesteld uit een aantal parameters. “Bepaalde combinaties van spoorwijdte en de afwijking in de hoogte van het spoor kan bijvoorbeeld een verhoogde kans op ontsporingen opleveren. Het programma wijst die locaties aan.”
Strukton meet op deze manier al een aantal jaar alle hoofdsporen in Nederland vier keer per jaar. Door de oude meetwaarden te vergelijken met de nieuwe, is duidelijk welke sporen achteruitgaan. Het is de bedoeling dat de Denen hun toekomstige metingen met deze nulmeting vergelijken.
Banedanmark en Strukton Railinfra Development & Technology gaan de uitkomsten van de metingen gezamenlijk analyseren en de status van de railinfra begin februari 2007 presenteren.

Reageer op dit artikel