nieuws

Schiphol: Minder herrie maar meer hinder

bouwbreed Premium

De werkelijke geluidsbelasting van Schiphol is door het strenge Nederlandse ruimtelijkeordeningsbeleid minder groot dan bij vergelijkbare Europese luchthavens. Toch ervaren omwonenden nergens zo veel geluidshinder als rond Schiphol.

Dat blijkt uit de gisteren verschenen studie ‘Geluid rond Luchthavens’ van het Ruimtelijk Planbureau (RPB). Dat de geluidsbelasting minder is dan elders komt volgens de onderzoekers vooral door het jarenlang consequent volgehouden ruimtelijkeordeningsbeleid.
Het niet bouwen in gebieden waar overheen wordt gevlogen, het zogenoemde flankerend beleid, werpt vruchten af, concluderen de onderzoekers. De ligging van de luchthaven ten opzichte van de woonbebouwing is relatief gunstig: omwonenden binnen de geluidscontour van 55 Lden (de EU-norm) is, zeker gezien de hoge bevolkingsdichtheid in de Randstad, relatief laag. In Nederland wonen 33.000 mensen binnen deze contour; tegen 400.000 bij London Heathrow in Engeland.
Volgens de onderzoekers is er bij Schiphol dus minder geluidshinder dan bij vergelijkbare vliegvelden in Londen, Parijs en Frankfurt. Toch ervaren omwonenden van Schiphol meer hinder dan mensen die in de buurt van de andere luchthavens wonen. Een direct gevolg van de gebrekkige communicatie, vinden de onderzoekers van het RPB.

Vertrouwen

Volgens het Ruimtelijk Planbureau moeten omwonenden, om het aantal klachten over geluidsoverlast rond luchthaven Schiphol te verminderen, meer vertrouwen krijgen in de overheid en in Schiphol. “Schiphol hanteert bijvoorbeeld een ondoorzichtig systeem van handhavingspunten om paal en perk te stellen aan het geluid”, aldus de onderzoekers. Om deze negatieve trend te doorbreken zouden omwonenden meer inspraak moeten krijgen bij het gebruik van de luchthaven, iets dat in het buitenland al gebeurt.
Een andere oplossing voor meer burgerbetrokkenheid zou het quotasysteem, dat onder andere Engeland gebruikt, aangevuld met zogenaamde flitspalen, een goed alternatief zijn. De onderzoekers zien ook veel heil in het storten van de boetes voor het overschrijden van de geluidsnormen in een ‘leefbaarheidsfonds’. De opbrengsten zouden gebruikt kunnen worden om de omwonenden een schadevergoeding te betalen. “En daarmee goodwill te kweken.”

Isolatie

Om de geluidsbelasting door Schiphol te verminderen ziet het RPB veel in de verplaatsing van bepaalde Schipholfuncties naar andere luchthavens, zoals Lelystad. “De milieueffectrapportage voor Lelystad wijst uit dat het vliegveld gunstig ligt ten opzichte van de bebouwing”, schrijft het RPB.
Ook zien de onderzoekers mogelijkheden om de isolatieprogramma’s (GIS) te verbeteren. Daarbij is vooral kritiek op de, naar eigen zeggen, onbegrijpelijke Nederlandse geluidsnormen die nu worden gehanteerd. “In Frankrijk komen woningen in aanmerking voor isolatie wanneer een vliegtuig er meer dan honderd keer per dag meer dan 65 dB veroorzaakt.”
Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine zei eerder dit jaar al dat Schiphol 200 miljoen euro wil steken in een leefbaarheidsprogramma voor omwonenden. Met dat geld zouden bijvoorbeeld omwonenden kunnen worden uitgekocht die willen verhuizen vanwege geluidsoverlast of voorzieningen worden bekostigd die nodig zijn om de geluidshinder te verminderen.

Reageer op dit artikel