nieuws

Rotterdam bindt strijd aan met hypotheekfraude

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam en een aantal Rotterdamse instanties hebben de handen ineen geslagen om fraude met hypotheken aan te pakken. Door malafide huiseigenaren te dwarsbomen hoopt de gemeente gebrekkig onderhoud en daaruit voortkomende verpaupering een halt toe roepen.

Twee convenanten moeten ervoor zorgen dat het in Rotterdam bijzonder lastig wordt om op basis van een vals loonstrookje of taxatierapport een hoge hypotheek te krijgen. Achterliggend idee is, dat dergelijke huiseigenaren door slecht onderhoud van hun huizenbezit bijdragen aan verslechtering van het woon- en leefklimaat en aan verpaupering van de stad.
“Vaak gaat het om huisjesmelkers of hennepkwekerijen”, aldus een woordvoerder. “Dergelijke panden hebben een uitstraling op de hele wijk.” Vaak is ook sprake van misbruik van overheidsgeld. De gemeente schat het jaarlijkse fraudebedrag met onder meer Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in Rotterdam op 8 tot 10 miljoen euro.
De convenanten moeten zorgen voor een integrale aanpak. Convenantpartners gaan elkaar op de hoogte brengen van verdachte transacties en spreken de intentie uit het mogelijk te maken dat leden van de eigen beroepsgroep tuchtrechtelijk op de vingers worden getikt of zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Dit alles moet ertoe leiden dat fraude met hypotheken wordt voorkomen en dat misbruik wordt teruggedrongen.

Aankoop

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) koopt panden aan waarmee wordt gefraudeerd. Deze worden daarna gerenoveerd en verkocht door NV Stads Vastgoed.
Het eerste convenant is getekend door overkoepelende verenigingen van makelaars, vastgoedtaxateurs, banken, notarissen, de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en het Openbaar Ministerie Rotterdam. Het tweede convenant is getekend tussen de Stichting WEW en de NV Stads Vastgoed. Het heeft betrekking op verwerving, verbetering en verkoop van met NHG gefinancierde woningen. De convenanten worden onderdeel van aanpak van malafide huiseigenaren, die Rotterdam voert onder de naam ‘Alijda-panden’. Instanties als het Openbaar Ministerie, Rijksbelastingen, politie en Bouw- en Woningtoezicht kunnen in de strijd tegen overlast en illegale praktijken gebruik gaan maken van een lijst met malafide huiseigenaren. Daarop staan nu 450 namen.

Reageer op dit artikel