nieuws

Rijkswaterstaat: Opdrachtenstroom niet te reguleren

bouwbreed

Rijkswaterstaat ziet niets in overleg om de opdrachtenstroom te reguleren en het prijsniveau laag te houden.

De corporaties opperden onlangs dat de rijksopdrachtgevers projecten beter zouden moeten afstemmen. Directeur-generaal Bert Keijts van Rijkswaterstaat ziet de markt wel aantrekken, maar de capaciteitsgrenzen zijn nog lang niet in zicht.
Hij is dan ook niet van plan in te gaan op een eventuele uitnodiging van Aedes om afspraken te maken over de planning. “We proberen zelf wel om onze eigen opdrachtenstroom zoveel mogelijk te reguleren en zo constant mogelijk te houden, maar van afstemmen kan geen sprake zijn”, licht Keijts toe.
De topambtenaar ziet de markt aantrekken, maar constateert dat de inschrijvingen nog altijd tot ruim een kwart onder de ramingen liggen. “Dat effect zal afvlakken, omdat we onze ramingen naar beneden zullen bijstellen en de prijzen mogelijk iets stijgen, maar ik zie de sector voorlopig niet tegen de capaciteitsgrenzen aanlopen.”
Hij voorspelt voor de gww-sector een verschuiving naar waterprojecten. “Vanaf volgend jaar komen substantiële bedragen vrij voor Ruimte voor de Rivier”. Ook de recente discussies over zwakke dijken zal waarschijnlijk leiden tot extra geld in de komende kabinetsperiode. “Als een nieuwe regering bereid is geld vrij te maken voor bepaalde projecten, zeg je toch niet ‘even wachten, later komt beter uit’.”
Volgens Keijts lopen er gemiddeld vijftig projecten uit het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) en dat zorgt op zich voor een redelijk constante stroom werk. Maar procedures, rechtszaken en wisselende geldstromen maken een nauwkeurige planning onmogelijk. Rijkswaterstaat gaat wel eerder over tot bekendmaking van de planning van de projecten. “Zo weet de sector beter wat er komt.”
De gelijktijdige uitvoering van de megaprojecten leidde een paar jaar geleden tot forse prijsstijgingen. De uitvoering van de hsl en de Betuweroute lopen echter op hun einde en de verwachting is niet dat er binnenkort nieuwe megaprojecten bijkomen. Voor volgend jaar staat wel de aanbesteding van twee grote pps-projecten op stapel: de tunnel in de A2 bij Maastricht en de Tweede Coentunnel.
Op pagina 3:
Rijkswaterstaat stapt af van loting.

Reageer op dit artikel