nieuws

PvdA: VROM moet huisvesting Polen regelen

bouwbreed

Het Rijk moet veel meer doen voor de huisvesting van toekomstige werknemers uit de nieuwe EU-landen. De grenzen gaan wat de PvdA betreft niet open als de huisvesting voor de nieuwe stroom arbeidsmigranten niet goed geregeld is.

PvdA-Kamerlid Depla zal vandaag tijdens de behandeling van de VROM-begroting in de Tweede Kamer het kabinet oproepen om actie te ondernemen voor de huisvesting van toekomstige werknemers uit nieuwe EU-landen zoals Polen en Tsjechen. Eerdere schattingen van onderzoeksbureau Ecorys wezen uit dat het alleen al om 30.000 Polen gaat die al dan niet tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig hebben als de grenzen open gaan.
Volgens Depla besteed de overheid ten onrechte helemaal geen aandacht aan de te verwachten vraag naar huisvesting. “Het onderwerp wordt nu gewoon weggekeken. Dat is onverantwoord. In Engeland zijn er grote problemen ontstaan nadat daar de grenzen zijn opengesteld.”
Depla vreest dat zonder maatregelen van de overheid zich eenzelfde ontwikkeling zal voordoen als in de jaren zeventig waarbij de toenmalige arbeidsmigranten waren aangewezen op gebrekkige woningen in probleemwijken. “Als we niets doen komen ze in wijken terecht waar nu al grote problemen zijn.” Het Kamerlid vindt dat VROM met corporaties en werkgevers moet regelen dat er adequate huisvesting komt. Gebeurt dit niet, dan moeten de grenzen dichtblijven, aldus Depla.

Portemonnee

De PvdA zal vandaag ook een poging ondernemen om de afgesproken huurverhoging van 4 procent, die volgend jaar juli moet ingaan, terug te draaien. Wat de partij betreft gaat de huurverhoging van 2,5 procent boven op de inflatie niet door. Volgens Depla is er alle reden om de huurders komend jaar te ontzien. “Hun portemonnee wordt steeds leger, terwijl tegelijkertijd de portemonnee van de corporaties steeds voller wordt.”
Depla baseert zich onder meer op het sectorbeeld woningcorporaties 2006 van het Centraal fonds voor de Volkshuisvesting dat eind vorige week door minister Winsemius (VROM) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hieruit blijkt onder meer dat het vermogen van de corporaties de afgelopen vijf jaar flink is toegenomen. In de periode van 2001 tot 2006 is het actueel weerstandsvermogen met 54,3 procent gestegen, uitgaande van de 2,4 miljoen corporatiewoningen komt dat neer op een weerstandsvermogen van 45,2 miljard in 2005. Het is nog niet duidelijk of een Kamermeerderheid het PvdA-voorstel voor het schrappen van de huurverhoging gaat steunen. De SP staat er in ieder geval wel achter. De SP en de PvdA staan ook zij aan zij wat betreft extra stimulering van eigenaren-bewoners in slechte stadswijken. De socialisten gaan vandaag daarnaast een voorstel lanceren voor extra subsidie voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Wat de SP betreft moet de energieprestatienorm voor bestaande woningen uiteindelijk toe naar 1,1 of 1,2 procent.

Reageer op dit artikel