nieuws

Polemiek over zwartwerk België

bouwbreed

De Belgische minister van werk, Peter Vanvelthoven, pleegt momenteel intensief overleg met de bouwsector om tijdens een binnenkort te organiseren rondetafelconferentie concrete maatregelen uit te werken in de strijd tegen oneerlijke concurrentie en zwartwerk in de bouw.

T ot ergernis van de Confederatie Bouw, de nationale aannemersorganisatie, blijkt de minister tegelijkertijd buiten dit overleg om ook zelf maatregelen voor te bereiden tegen het zwartwerk in de bouw.
Volgens de woordvoerster van de aannemersorganisatie vraagt de Confederatie Bouw al jaren een concrete en globale aanpak van het zwartwerk. Zij wil in het belang van de bonafide bouwbedrijven de strijd aanbinden tegen alle vormen van oneerlijke concurrentie, ook van de kant van de buitenlandse arbeidskrachten uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie.
Tijdens de “rondetafel” tegen het zwartwerk onderhandelen niet alleen de bouwpartners, maar ook de inspectiediensten, ambtenaren van de ministeries van sociale zaken en financiën en de kabinetsmedewerkers van minister Vanvelthoven zelf.
De Confederatie Bouw verbaast zich erover dat de minister buiten het overleg om het initiatief heeft genomen om een elektronische registratie van buitenlandse arbeidskrachten in te voeren. Vooral zijn wetsontwerp om de hoofdaannemer aansprakelijk te stellen voor het zwartwerk bij zijn onderaannemer(s) zet kwaad bloed bij de nationale aannemersorganisatie. “Dit doet vragen rijzen over de ernst van het overleg met alle betrokken partijen en doorkruist alle besprekingen van de door de minister zelf georganiseerde rondetafel”, zo meent de Confederatie Bouw.
Voor de controle van de buitenlandse ondernemingen en hun arbeidskrachten hecht de aannemersorganisatie meer waarde aan een systeem van elektronische melding aan een databank. Deze databank dient aangevuld te worden met de gegevens over welke aannemer op welke bouwplaatsen aanwezig is. Op deze wijze zijn de inspectiediensten perfect in staat om na te gaan of de buitenlandse aannemer zich, als uitvoerder van een bepaalde bouwactiviteit, wel degelijk heeft gemeld bij de databank. Als het gaat om een Belgische onderneming kan volgens dit systeem worden nagegaan of deze wel degelijk is ingeschreven in de databank van de RSZ (Rijks-Sociale Zekerheid). “Enkel met de kennis over wie waar en welke werken uitvoert, kunnen doelgerichte controles en inspecties effectief worden uitgevoerd op de bouwplaatsen”, zegt Gabriël Delporte, secretaris-generaal van de Confederatie Bouw.
Het tweede initiatief van minister Vanvelthoven waarbij de hoofdaannemer verantwoordelijk wordt gesteld voor het zwartwerk van zijn onderaannemer(s) noemt Delporte “onrealistisch en onbegrijpelijk”. Delporte:”
Precies op het ogenblik dat tijdens de rondetafel het dossier van de aansprakelijkheidsregeling ter discussie staat en bekeken moet worden in het licht v an de recente veroordeling van België door het Europees Hof van Justitie wegens discriminatie van buitenlandse bouwbedrijven, neemt minister Vanvelthoven zonder overleg op eigen houtje initiatieven.”

Reageer op dit artikel