nieuws

Noorse research naar windparken op diepte

bouwbreed Premium

De Noorse research stapt in een project waarbij zal worden geprobeerd expertise op het gebied van windtechnologie en offshoreindustrie bij elkaar te brengen voor de ontwikkeling van windturbineparken op waterdieptes van meer dan 30 meter. Dit vanuit de gedachte dat de windverhoudingen ver uit de kust het best zijn en de milieuproblemen het kleinst. De turbines kunnen daardoor ook groter zijn. Momenteel worden offshorewindparken aangelegd op zandbanken resp. ondiep water en worden de molens geplaatst op fundamenten op de zeebodem. De Noren mikken met hun studieproject echter primair op drijvende platforms, zoals die ook in de olie- en gaswinning worden toegepast. Het ontbreekt op dit moment echter aan de juiste technische oplossingen om de stroomkabels vanaf land aan de platforms te koppelen. Daarnaast willen de initiatiefnemers onder meer nieuwe aerodynamische oplossingen voor de vormgeving van de rotoren ontwikkelen. De initiatiefnemers zijn o.a. het instituut voor energietechniek Sintef, het instituut voor marinetechniek Marintek, stroomnetbeheerder Statnett en olie- en aluminiumconcern Norsk Hydro. De Noorse raad voor het wetenschappelijke onderzoek (Forskningsrådet) stelt er geld voor beschikbaar.

De Noorse research stapt in een project waarbij zal worden geprobeerd expertise op het gebied van windtechnologie en offshoreindustrie bij elkaar te brengen voor de ontwikkeling van windturbineparken op waterdieptes van meer dan 30 meter. Dit vanuit de gedachte dat de windverhoudingen ver uit de kust het best zijn en de milieuproblemen het kleinst. De turbines kunnen daardoor ook groter zijn. Momenteel worden offshorewindparken aangelegd op zandbanken resp. ondiep water en worden de molens geplaatst op fundamenten op de zeebodem. De Noren mikken met hun studieproject echter primair op drijvende platforms, zoals die ook in de olie- en gaswinning worden toegepast. Het ontbreekt op dit moment echter aan de juiste technische oplossingen om de stroomkabels vanaf land aan de platforms te koppelen. Daarnaast willen de initiatiefnemers onder meer nieuwe aerodynamische oplossingen voor de vormgeving van de rotoren ontwikkelen. De initiatiefnemers zijn o.a. het instituut voor energietechniek Sintef, het instituut voor marinetechniek Marintek, stroomnetbeheerder Statnett en olie- en aluminiumconcern Norsk Hydro. De Noorse raad voor het wetenschappelijke onderzoek (Forskningsrådet) stelt er geld voor beschikbaar.

Reageer op dit artikel