nieuws

Nieuwe ontsluitingsweg voor ‘Stad van de Zon’

bouwbreed

In Heerhugowaard is Ballast Nedam begonnen met de aanleg van het 700 meter lang nieuwe gedeelte van de Provincialeweg N508. De weg is bedoeld voor ontsluiting van de nieuwe wijk Stad van de Zon en een aangrenzend recreatiepark. De weg voert over een nieuw aan te leggen viaduct. Met de investering is een bedrag gemoeid van 1,7 miljoen euro.

De werkzaamheden omvatten een relatief kort stuk weg, maar de nieuwe verbinding is van groot belang voor de nieuwe Vinex-wijk ‘Stad van de Zon’. Deze wijk aan de zuidkant is nog steeds in ontwikkeling en telt inmiddels 2900 woningen. Het nieuwe gedeelte vormt straks de verbindingsweg met de N242 die in zuidelijke richting aansluit op de ring van Alkmaar.
Eind volgend jaar moet het nieuwe weggedeelte met in beide richtingen twee rijstroken in gebruik kunnen worden genomen. Onderdeel van het project is de bouw van een vaste brug over de Oostertocht, een vaart die het water wegvoert uit de Waarderpolder. Voor de bouw zijn de damwanden al geslagen.
De nieuwe weg is tevens bedoeld voor de ontsluiting van het recreatiepark Park van Luna dat aan de nieuwe wijk grenst. De weg voert er dwars doorheen. Ook dit 180 hectare grote recreatiepark krijgt langzaam zijn definitieve vorm. In het gebied worden intensieve recreatieve functies ontwikkeld die zoals de gemeente Heerhugowaard het uitdrukt, ‘horen bij de badcultuur’. In het zuidelijk deel van het plangebied komt een recreatiebos te liggen. De wijk wordt zo bijna omringd door water die functies als wonen en recreëren aan elkaar moet verbinden.

Infiltratiesysteem

Het nieuwe weggedeelte van de N508 krijgt een gescheiden riolerings- en infiltratiesysteem waarbij het regenwater geen invloed zal uitoefenen op oppervlaktewater in Park van Luna. Het recreatiepark heeft namelijk een stromingslabyrint dat een onderdeel is van de ecologische beheerd en gesloten watersysteem. Een labyrint van langzaam stromend water moet zorgen voor een natuurlijke zuivering. Regenwater dat direct afkomstig is van de N508 zou het ecologische systeem kunnen verstoren.
Ongeveer tegelijk met de oplevering van de nieuwe weg omstreeks eind 2007, moet ook de reconstructie aan de Alkmaarse ring luttele kilometers verderop zijn voltooid. Met de aanleg van nieuwe wegen, busbanen, fietspaden en tunnels en het geavanceerde verkeersinformatiesysteem heeft de provincie Noord-Holland in 2004 het offensief ingezet om de regio rond Heerhugowaard, Alkmaar en Schermer bereikbaar te maken.

Reageer op dit artikel