nieuws

Netwerkregio vereist afstemming Stedenbaanplannen

bouwbreed Premium

De 22 gemeenten die participeren in het Stedenbaanproject doen er goed aan de plannen (2010-2020) die ze met stationslocaties hebben, op elkaar af te stemmen. In hoeverre is de vraag. Atelier Zuidvleugel inventariseerde alle gemeentelijke initiatieven en laat er kansrijke scenario’s op los.

Negen uitgewerkte scenario’s lopen uiteen van kleine stad met veelzijdige landschappen tot aan downtown toplocaties, waarin het openbaar vervoer een belangrijke rol speelt. Op basis van marktvraag, bereikbaarheid in de Zuidvleugel, dichtheid en de verhouding tussen de lokale woon- en werkfunctie koppelde de denktank in totaal 47 stationslocaties aan de voor de Zuidvleugel meest kansrijke scenario’s. Niet als bindend advies, maar als bron van inspiratie.
“We hebben geprobeerd de netwerkgedachte tot leven te brengen. Dit is een experiment, maar woningbouwcorporaties en vastgoedontwikkelaars zijn zeer enthousiast over onze benadering”, meent Verena Balz van Atelier Zuidvleugel. De afgelopen twee jaar werkte de denktank in opdracht van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ) aan de publicatie ‘Ruimte en Lijn, Ruimtelijke Verkenning Stedenbaan Zuidvleugel’. “We kunnen ons ondertussen wel stationgebiedexperts noemen”, aldus Balz.
Hoewel gemeenten verschillend reageren op een afgestemde aanpak van stationslocaties zijn ze het er volgens Balz allemaal over eens dat een kwalitatief goede en gezonde netwerkregio vraagt om duurzaamheid en gedifferentieerde bouw. “Gemeenten delen dit standpunt, getuige het feit dat ze samenwerken in het Stedenbaanproject. Een voorbeeld? Alleen maar verdichting is niet altijd goed. En;:om flexibel te kunnen reageren op de markt, is keuze in kantooraanbod noodzakelijk.”

Bundeling

Volgens Balz is plannen op schaalniveau is belangrijk. Aan de hand van haar bundeling behouden gemeenten de ruimte hun eigen ideeën uit te werken. “Zij weten veel beter dan wij, waar de door hun te ontwikkelen stationslocatie om vraagt. Dit instrument biedt ze echter inzicht in de plannen van hun buurman.”
Het Atelier Zuidvleugel dat alle plannen van 22 gemeenten inventariseerde, meent dat de plannen voornamelijk betrekking hebben op herstructurering. Bovendien zijn de plannen niet langer monofunctioneel, mar er is een brede trend naar gemengde woon- en werkmilieus.
Op het spel staat de economische positie van de Zuidvleugel. Het internationaal perspectief voor het meest dichtbevolkte gebied van Nederland vertoont een langzamere ontwikkeling dan concurrerende regio’s. Ongeveer twintig gemeenten, de vijf regio’s, de NS en de provincie Zuid-Holland zijn het erover eens dat het vraagstuk bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling integraal moeten worden aangepakt om de Zuidvleugel te versterken. In een overeenkomst kwamen de partijen overeen dat de NS de reisfrequentie verhoogt, wanneer gemeenten plannen aanbieden. Komend jaar wil het BPZ een ambitiedocument presenteren.
Het project Stedenbaan richt zich specifiek in op een verbeterde bereikbaarheid onder meer door het ontwikkelen van vijftien nieuwe haltes, de bouw van 40.000 woningen en 1 miljoen vierkante meter nieuw kantoorruimte.
BPZ gaat uit van de hypothese dat 35 procent van de beoogde verstedelijking in Zuid-Holland plaats kan krijgen langs de haltes van de Stedenbaan. Stedenbaan Zuidvleugel gaat over het hoofdrailnet tussen Haarlem, Schiphol, Dordrecht en Rotterdam, Den Haag en Gouda. De omvang van het gebied bestrijkt 18.000 hectare langs een spoortrace van 150 kilometer.

Reageer op dit artikel