nieuws

Monstergolf nabij kust fysisch onbestaanbaar

bouwbreed

De golf van 19,80 meter zoals die zich tijdens de storm van 1 november jongstleden op de Noordzee boven Schiermonnikoog zou hebben voorgedaan, is fysisch onbestaanbaar.

Dit stelt ir. K. Boorsma van Ingenieursbureau Boorsma uit Drachten in een technisch-wetenschappelijke studie-essay over de zware storm uit het noord-noordwesten die op 1 november in een strook op de Noordzee tussen Harlingen en Emden is opgetreden.
De storm heeft in het kweldergebied bij de kust tot hoge waterstanden geleid. Ook is melding gemaakt van vier golven hoger dan 11 meter terwijl bij meetboei Schiermonnikoog-Noord (SON) ten noorden van Schiermonnikoog een golfhoogte van 19,80 meter zou zijn gemeten.
De waterdiepte op de plaats waar de monstergolf zich zou hebben voorgedaan is ongeveer 20 meter. De hoogte van de golf van top naar dal van 19,80 meter betekent dat deze windgolf de zeebodem moet hebben gevoeld. Een waterdeeltje in een golf beschrijft een rondgaande beweging. Aan het wateroppervlakte is de beweging het grootst. Naar beneden toe neemt de uitslag (verticaal en horizontaal) van deze zogenoemde orbitale beweging exponentieel af.
Praktisch gezien voelt een golf de bodem niet als de waterdiepte groter is dan twee keer de golfhoogte. Bij afnemende waterdiepte zal een inkomende golf steiler worden totdat hij breekt. Dan is de windgolf een brandingsgolf geworden.
De hoge golven beroeren de zeebodem zeer heftig. De orbitale beweging van waterdeeltjes in een golf zorgt voor onder- en overdrukken in de verticaal van bodem tot zeespiegel ten opzichte van de normale hydrostatische drukverdeling. De onderdrukken kunnen volgens Boorsma zo groot zijn dat het betonblok waaraan de meetboei elastisch is verankerd, van de zeebodem los kan zijn gekomen. Onder dergelijke omstandigheden registreert de boei geen betrouwbare meetwaarden.
Boorsma vertrouwt de meetresultaten van 1 november van de meetboei dan ook niet. Een golfmeting aan een boorplatform is veel nauwkeuriger, stelt hij vast. Het onderzoek van Rijkswaterstaat naar functioneren van de meetboei is nog niet afgerond.

Reageer op dit artikel