nieuws

Maatregelenmix voor betere luchtkwaliteit

bouwbreed Premium

Het CROW-kennisprogramma Solve (Snelle Oplossingen voor Lucht en Verkeer) introduceert de publicatie ‘Kosten van een schonere lucht’. Hiermee kunnen decentrale overheden proactief aan de slag met verbetering van luchtkwaliteit langs lokale wegen.

Het CROW-kennisprogramma Solve (Snelle Oplossingen voor Lucht en Verkeer) introduceert de publicatie ‘Kosten van een schonere lucht’. Hiermee kunnen decentrale overheden proactief aan de slag met verbetering van luchtkwaliteit langs lokale wegen.
De publicatie geeft verkeers- en milieukundigen zo’n dertig maatregelen met elk een aantal uitvoeringsvarianten. De kosten zijn per maatregel uitgewerkt en, indien relevant, is aangegeven waar financiële baten te halen zijn. Ook zijn de mogelijkheden van rijkssubsidies in beeld gebracht.
IPO, VNG en VROM gebruiken de resultaten van de opgenomen kostenramingen als basis voor het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).

Reageer op dit artikel