nieuws

Lokale partijen maken gebiedsvisie Greenport

bouwbreed

Noord-Holland ontwikkelt met het bedrijfsleven en omliggende gemeenten een gebiedsvisie voor de Greenport Aalsmeer. Een aantal concrete, uitvoerbare projecten moet de duurzaamheid en de economische positie van het gebied versterken. Onderwerpen die in de visie aan de orde komen, zijn bedrijvigheid, ruimte, bereikbaarheid en de relatie met Schiphol en werkstad A4. In maart 2007 wordt de visie gepresenteerd. Met de visie willen provincie en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn aanspraak maken op gelden die de overheid beschikbaar stelt aan de vijf belangrijkste greenports in Nederland.

Noord-Holland ontwikkelt met het bedrijfsleven en omliggende gemeenten een gebiedsvisie voor de Greenport Aalsmeer. Een aantal concrete, uitvoerbare projecten moet de duurzaamheid en de economische positie van het gebied versterken. Onderwerpen die in de visie aan de orde komen, zijn bedrijvigheid, ruimte, bereikbaarheid en de relatie met Schiphol en werkstad A4. In maart 2007 wordt de visie gepresenteerd. Met de visie willen provincie en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn aanspraak maken op gelden die de overheid beschikbaar stelt aan de vijf belangrijkste greenports in Nederland.

Reageer op dit artikel