nieuws

Kogel door de kerk: Zwarte Madonna tegen de vlakte

bouwbreed Premium

De Zwarte Madonna gaat komend jaar tegen de grond. Op 2 juni 2007 begint de sloopt van dit “lelijke, uit de tijdse gebouw dat temidden van alle prachtige nieuwbouw in de Haagse binnenstad staat weg te kwijnen, deelde een blije en opgeluchte wethouder Marnix Norder (PvdA, wonen) gisteren mee.

Blij, omdat tweeënhalf jaar nadat de sloopvergunning is afgegeven, de Zwarte Madonna eindelijk tegen de vlakte kan. Blij ook omdat tevens de start van de bouw onomstoten vaststaat: in januari 2008 begint zowel de bouw van de woontoren met 125 sociale huurwoningen en 121 woningen voor de marktsector, als van de onderkomens voor de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. En opgelucht, omdat aan het jarenlang gesteggel rond de huuropzeggen van de laatste 1twaalf bewoners van de Zwarte Madonna een einde is gekomen. Hiertoe tasten zowel de gemeente Den Haag als de Wijnhavenkwartier Ontwikkeling in de buidel: van beide partijen ontvangen de bewoners 20.000 euro per huurcontract, in ruil voor ontruiming van alle woningen uiterlijk op 1 juni 2007. Aan de gemeente hebben de bewoners bovendien toegezegd dat zij afzien van rechtsmiddelen tegen het bestemmingsplan en de bouwplannen. De gemeente heeft het bedrag gebaseerd op wat zij verwacht dat de kantonrechter als maximum zou hebben gehanteerd.

Afweging

De ontwikkelingscombinatie heeft volgens Norder de afweging gemaakt tussen nu schikken of nog meer vertraging oplopen, waarbij schikking het meest gunstig was. Ook voor de gemeente: uitstel van sloop van het gebouw kost per maand 200.000 aan rentelasten, beheer en derving van huurinkomsten.
De vertraging, mede veroorzaakt doordat de gemeente in eerste instantie verzuimd had een milieueffectrapportage te laten uitvoeren, komt uiteindelijk neer op anderhalf jaar, “maar dat is door de schikking een halfjaar minder dan ik had verwacht”, laat Norder weten. “De mer is rond, de bouw- als de sloopvergunning zijn onherroepelijk. Het bestemmingsplan verkeert nog in de ontwerpfase, maar de uitkomst van het plan heeft geen effect op de toekomst van de drie gebouwen.” De woontoren wordt in 2010 opgeleverd; de ministeriegebouwen in 2012.

Reageer op dit artikel