nieuws

Huurbeleid sneuvelt in Eerste Kamer

bouwbreed

Het omstreden huurbeleid is van de baan. De Eerste Kamer heeft de plannen voor een vrijer huurbeleid gisteren tot controversieel onderwerp verklaard en behandelt de plannen niet zolang er geen nieuw kabinet is. Minister Winsemius (VROM) is teleurgesteld.

Door de controversieelverklaring – alleen de VVD stemde tegen – is het zeer waarschijnlijk dat het huurbeleid sneuvelt. Het is in elk geval uitgesloten dat de kabinetsplannen nog op 1 januari kunnen ingaan, zoals de bedoeling was.
Uitgangspunt van de plannen was de huren te liberaliseren als oplossing voor de vastzittende woningmarkt. Verhuurders zouden vanaf 2010 de huren van een kwart van de huurwoningen zelf bepalen. De WOZ-waarde zou daarbij een rol spelen. Dan moesten er wel voldoende nieuwe woningen worden gebouwd.
Minister Winsemius noemt het spijtig dat de wetsbehandeling in de Eerste Kamer niet doorgaat. “Er is zoveel werk aan besteed. Dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen het over eens. Het is nu aan het nieuwe kabinet.”

Teleurstelling

De VVD is zeer teleurgesteld. “Het is overduidelijk dat het CDA een draai naar een nieuwe coalitie aan het maken is”, aldus VVD-leider Mark Rutte in een eerste reactie. Volgens hem worden veel mensen nu gedupeerd. Ook Aedes, de koepel van woningcorporaties, vindt de uitkomst teleurstellend. “We hebben er met veel partijen aan gewerkt en dan is het jammer dat het schip met de haven in zicht voor anker gaat”, aldus voorzitter Willem van Leeuwen. Niettemin ziet hij ook positieve kanten aan de situatie. Volgens hem is, gezien de uitspraken van de diverse partijen in de verkiezingstijd over het huurbeleid en de beperking van de hypotheekrenteaftrek, de tijd rijp voor een veel integralere aanpak van de problemen in de woningmarkt. “Met de formatie is er perspectief om de gehele woningmarkt op de schop te nemen. “
Het plan was een van de speerpunten van de afgetreden VVD-minister Dekker (VROM) die het meerdere keren moest bijstellen. Tegenstanders noemden de voorstellen te complex en voorspelden ellenlange procedures tussen verhuurders en huurders. De vorige Tweede Kamer nam het voorstel op de laatste vergaderdag aan met 72 stemmen voor en 63 tegen.
Tweede Kamerlid Staf Depla (PvdA) is ontzettend blij met de controversieelverklaring. “We krijgen de kans om bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet onze belofte waar te maken om deze wet definitief van tafel te krijgen.”
Eerste Kamerlid Margriet Meindertsma (PvdA) wijst erop dat het huurbeleid een belangrijk punt was bij de verkiezingen en dat de voorstellen, door de komst van een nieuwe regering, weinig duurzame wetgeving zou opleveren. GroenLinks-senator Jos van der Lans concludeerde gisteren dat er een streep is getrokken door vier jaar bewind van Dekker. Hij betwijfelt het of een nieuw kabinet de plannen doorzet.

Reageer op dit artikel