nieuws

Helft bouw Scandinavië stapt met oogkleppen op in projecten

bouwbreed Premium

Maar de helft van de bouw- en vastgoedontwikkelingsbedrijven in Scandinavië doet aan risicosturing. Voor de andere helft is de besluitvorming rond de aanpak van nieuwe projecten grotendeels een kwestie van natte-vingerwerk.

Dat is vastgesteld door accountancybedrijf Deloitte. Volgens Deloitte is het duidelijk, dat de bedrijven die wel systematisch inzetten op risicosturing het er beter van af brengen dan de andere. Verrassend is voorts, dat er onder de bedrijven die de risico’s niet systematisch in kaart brengen ook grotere concerns te vinden zijn, hoewel zij in de praktijk herhaaldelijk moeten erkennen dat ze de winst op het spel hebben gezet door foutieve inschattingen. Dat het mkb met oogkleppen op in projecten stapt is minder verrassend, maar dat neemt niet weg dat het ook voor deze categorie naar de visie van Deloitte risicosturing aan te bevelen is. Los daarvan is het zo, dat er bij de inschatting van de risico’s nog te vaak te eenzijdig wordt gefocust op potentiële bedrijfsmatige problemen, zoals bij de personeelsvoorziening en de tijdige aanvoer van materialen, terwijl de financiële en juridische risico’s buiten beeld blijven.

Reageer op dit artikel