nieuws

Groeiende bouwproductie

bouwbreed Premium

Als de vooruitzichten niet bedriegen zal de bouwproductie na het herstel in 2005 ook in de komende jaren flink groeien. De cijfers die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), Amsterdam kort geleden in München op de halfjaarlijkse bijeenkomst van EuroConstruct presenteerde laten niet veel te wensen over. Voor alle delen van de bouwmarkt staan de seinen op groen.

Als de vooruitzichten niet bedriegen zal de bouwproductie na het herstel in 2005 ook in de komende jaren flink groeien. De cijfers die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), Amsterdam kort geleden in München op de halfjaarlijkse bijeenkomst van EuroConstruct presenteerde laten niet veel te wensen over. Voor alle delen van de bouwmarkt staan de seinen op groen.
De conjuncturele voorspoed in de bouw kent zoals gebruikelijk verschillende begeleidende verschijnselen. In de publiciteit hebben we alweer kennis mee kunnen maken. Bedrijven die langer lopende werken in hun opdrachtenportefeuille hebben worden geconfronteerd met oplopende prijzen op hun inkoopmarkt. De opdrachten zijn in de slappere periode tegen scherpe prijzen binnengehaald en moeten nu worden uitgevoerd door onderaannemers die weer een goede prijs vragen. En ook de toeleveranciers willen een fatsoenlijke winst maken.
In de maandelijkse conjunctuurmeting kon je het al zien aankomen. Bouwbedrijven in de infra zowel als de b&u kondigen al langer aan te verwachten dat hun prijzen de komende tijd gaan stijgen. De stijgende inkoopprijzen betekenen dat hogere prijzen voor het bouwproduct nog niet betekent dat ook de winsten toenemen.
Opdrachtgevers hebben recent klachten geuit over de hogere prijzen die zij moeten betalen. Aedes namens de woningcorporaties en de NEPROM voor de projectontwikkelaars worden geconfronteerd met het fenomeen van met de conjunctuur bewegende bouwprijzen. In dit kader werd weer eens geopperd of de ontwikkeling van de bouwproductie niet meer evenwichtig zou kunnen verlopen. Dus een beperking in de hoogconjunctuur en stimulering omgekeerde in de omgekeerde situatie. Een planmatige aanpak dus. Door de overheden. De tijd echter dat we dachten de gang van zaken in de economie op deze wijze naar onze hand te zetten, ligt al langer achter ons. Pogingen in het verleden om op deze manier door overheidsbeleid tot een evenwichtig in de tijd verlopende bouwproductie te komen, mondden uit in een procyclische ontwikkeling. Op het moment dat de overheidsinterventie in de markt zijn vruchten afleverde was er alweer sprake van conjunctuurherstel en werd een bijdrage geleverd aan het oplopen van de spanning op de bouwmarkt. De interventies kenden overigens als voornaamste drijfveer om werkloosheid te voorkomen. Om stimulering werd meer gevraagd dan om afremming. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is door een verschuiving van – onverkoopbare – koopwoningen naar zwaar gesubsidieerde huurwoningen eigenlijk voor het laatst op forse schaal in het verloop van de bouwproductie ingegrepen. In het huidige marktdenken is zelfs voor overwegingen in deze richting geen plaats meer. Overigens zou in de actualiteit van vandaag dan een afremmend beleid gevoerd worden.
De oplopende vraag naar bouwproductie zal de arbeidsmarkt in de bouw niet onberoerd laten. Dat laten de oplopende prijzen nu al zien. Veel nieuwe bronnen om aan nieuwe mensen te komen zijn er niet. Arbeidsbesparende technieken zullen een sterke impuls krijgen. Tegelijk zal er ook een aanzuigende werking op buitenlandse arbeidskrachten uitgaan. En de scheidslijn tussen werknemer en zzp-er is dun zoals we weten. Het instellen van quota zal maar beperkt zin hebben. Bovendien is er beleidsmatig het voortdurende dilemma van de keuze tussen een papieren voorraad werkzoekenden en echte werkzoekenden uit het buitenland.
Voor bedrijven met een groeidoelstelling biedt de huidige markt mogelijkheden voor autonome groei over de gehele linie. Voor de echte groeibelusten zal dit een tempo te laag liggen en zij zullen verder willen rijgen aan hun ketting van bedrijven. De eigenaren van over te nemen bedrijven kunnen in een goede bouwmarkt meer vertrouwen hebben in een fatsoenlijke prijs voor hun onderneming. Alles bijeen een mooie uitgangspositie voor het nieuwe jaar.
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel