nieuws

Graffitibescherming bouwwerken als leaseconcept

bouwbreed Premium

Een anti-graffiticoating aangebracht én voor een bepaalde tijd onderhouden voor een vast termijnbedrag. Dat is sinds kort mogelijk met het nieuwe Graffitivrij Abonnement van APP All Remove uit Beers.

Directeur Piet Nuijs ziet het door hem bedachte concept als een vorm van leasen. Maar omdat dat voor een dienst nu eenmaal zo niet kan heten, heeft hij zijn service ‘abonnement’ genoemd. Met dit concept behoeft de opdrachtgever niets te investeren in de aanschaf van het beschermingssysteem en betaalt hij in termijnen (maand, kwartaal of jaar) één bedrag voor aankoop en onderhoud samen. Voor hoe lang bepaalt de opdrachtgever zelf.
Volgens Nuijs zal het abonnementsconcept voor veel opdrachtgevers beter aansluiten bij hun budgetten. “Hierdoor is de financiële belemmering weggenomen om graffitigevoelige bouwwerken tijdig te beschermen. De opdrachtgever is gevrijwaard van de irritante aanwezigheid van graffiti op zijn bouwwerken, zonder daarvoor vooraf een aanzienlijke investering te hoeven plegen. De investeringen voor het leveren en aanbrengen van het beschermingssysteem worden door ons gedaan en worden gecompenseerd uit het abonnement”, aldus Nuijs.
De applicatie van de systemen wordt verzorgd door een keten van bedrijven die zijn aangesloten bij GevelMeesters, een dochterorganisatie van APP All Remove.
Sinds 1997 werkt het bedrijf uit Beers met een methode waarbij de opdrachtgever de applicatie van de anti-vandaalcoating betaalde en APP vervolgens drie jaar lang het verwijderen van graffiti voor zijn rekening nam. In de nieuwe contractvorm kunnen onderhoudstermijnen van tien jaar en langer worden aangegaan.
Dit komt mede omdat APP All Remove naast de anti-vandaal coating PSS 20, die een levensduur heeft van drie jaar, door research in het eigen laboratorium beschermingssystemen heeft ontwikkeld met een aanzien lijk langere levensduur.

Zelfopofferend

Dit geldt zowel voor de zelfopofferende als de permanente beschermingssystemen waarmee het bedrijf op de markt is en waarmee inmiddels in Nederland al zo’n 17.500 bouwwerken zijn behandeld. Daaronder bevinden zich gebouwen (hotel Des Indes, Carré) en kunstwerken (Betuweroute, hsl-lijn). In totaal gaat het om een oppervlakte van meer dan 5 miljoen vierkante meter.
De twee varianten, zelfopofferend en permanent, zijn watergedragen, milieu-ontlastend, afbreekbaar, dampdoorlatend en volledig transparant.
De zelfopofferende (sacrificial) uitvoering verdwijnt bij het reinigen van de graffiti. Met behulp van water onder druk wordt de beschermlaag met alle verontreiniging die zich daarop bevindt weggenomen.
Verfresten komen in vaste vorm los van de ondergrond en worden opgevangen en afgevoerd. Onmiddellijk na het reinigen wordt een nieuwe onzichtbare beschermlaag aangebracht door middel van airless-spuiten. Dit kan al als de ondergrond nog vochtig is. Deze zelfopofferende coating wordt ge bruikt op poreuze en gladde ondergronden, zoals kunststof en aluminium.

Actuele kennis

De permanente (non sacrificial) coating blijft na het verwijderen van de graffiti functioneel. “Het product is ontwikkeld op basis van de meest actuele kennis van de nanotechnologie”, aldus Nuijs. “De moleculenreeksen gaan een onverbrekelijke verbinding aan met de minerale ondergrond en ontlenen hun functie uit het reduceren van de oppervlaktespanning tot het theoretisch minimum. Daardoor worden vloeistoffen afgestoten en verkrijgen substanties als verf slechts een beperkte hechting. Graffiti is dan eenvoudig te verwijderen”, zegt Nuijs. Deze variant wordt gebruikt op minerale ondergronden als beton en steen.
De prijs van het Graffitivrij Abonnement is sterk afhankelijk van de contractduur en de totale te behandelen oppervlakte, zegt Nuijs. “Bij een oppervlakte van 1000 vierkante meter zouden bij wijze van voorbeeld de abonnementskosten per vierkante kunnen variëren van 0,25 euro per maand tot 0,10 euro per maand, afhankelijk van de contractsduur. Een belangrijk aspect is, dat onze opdrachtgever de regie in handen heeft over dit concept. Immers, onze investering in het leveren en aanbrengen van het beschermingssysteem kunnen wij slechts terugverdienen door het nakomen van de onderhoudsverplichtingen, waaraan wij ons verbinden.”

Reageer op dit artikel