nieuws

Export teerhoudend asfalt blijft verboden

bouwbreed

Staatssecretaris Van Geel (VROM) handhaaft zijn verbod op de export van teerhoudend asfaltgranulaat naar het Afrikaanse land Equatoriaal Guinee. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek gisteren dat de bewindsman het exportverbod niet wil versoepelen.

Het bouwbedrijf VDL uit Zuidland wil teerhoudend asfaltgranulaat naar Equatoriaal Guinee verschepen om het daar te storten in havenwerken. Het agentschap SenterNovem verbood enkele maanden geleden namens VROM de uitvoer van het asfaltgranulaat, omdat het de kankerverwekkende stoffen PAK’s zou bevatten. VDL hoopte dat VROM het verbod alsnog zou opschortten. De Europese Unie is immers van plan om in 2007 de normen voor de export van teerhoudend asfaltgranulaat te versoepelen. Den Haag zou alvast haar beleid daaraan kunnen aanpassen. Het ministerie is daartoe niet bereid, zo bleek gisteren bij de Raad van State.
De woordvoerder van VROM verklaarde dat het ministerie niet vooruitloopt op de wijzigingen in de Europese regelgeving. Volgens VDL is Nederland veel strenger ten aanzien van de export van teerhoudend asfaltgranulaat dan andere Europese landen. België zou de export van teerhoudend afval afkomstig uit wegenonderhoud wel toestaan. VROM verwees echter naar de Duitse autoriteiten, die nog veel strenger zijn dan Nederland. Een dochteronderneming van VDL probeerde in 2005 tevergeefs toestemming te krijgen voor het transport van 225 miljoen kilo teerhoudend asfaltgranulaat naar Afrika. Dit jaar diende VDL zelf een verzoek in voor de overbrenging van 6 miljoen kilo. Omdat het afval gemiddeld meer dan 75 milligram PAK’s per kilo bevat, verbood SenterNovem de transporten. VDLvindt dat de kritische grens veel hoger moet liggen. Een transport naar een Derde Wereldland van teerhoudend asfaltgranulaat zou pas verboden mogen worden als het 1000 milligram PAK’s per kilo bevat. Uitspraak over zes weken.

Reageer op dit artikel