nieuws

Europese rechter: Gaskartel bewezen

bouwbreed

De Europese rechter in eerste aanleg heeft de Europese commissie gelijkgegeven in de aanpak van het Nederlandse industrieel gaskartel. Westfalen Gassen Nederland en eerder al Hoek Loos moeten gewoon de opgelegde boetes betalen.

De Europese Commissie is blij met de uitspraak van de rechters omdat dit weer een steun in de rug is in de strijd tegen kartels in Europa. De zaak begon medio 2002 toen de commissie zeven Nederlandse producenten van industri ë le gassen boetes oplegde van in totaal 25,7 miljoen euro.
De commissie had uitgevonden dat de zeven regelmatig bijeenkwamen om afspraken te maken over prijsverhogingen en leveringsvoorwaarden aan hun afnemers. Zij kwamen onder meer overeen gedurende twee tot vijf maanden na een prijsverhoging geen zaken te doen met bestaande afnemers van de andere deelnemers in het kartel. Bij levering aan nieuwe klanten spraken zij af minimumprijzen te hanteren.
De hoogste boete, 12,6 miljoen, kreeg Hoek Loos, de laagste was voor Westfalen Gassen met 430.000 euro, later verlaagd naar 410.000 euro. Juist deze twee gingen in beroep tegen het boetebesluit van de commissie.
Westfalen Gassen voerde voor de rechter aan dat de commissie onvoldoende bewijs heeft vergaard om te kunnen concluderen dat het bedrijf heeft meegedaan in het kartel. Als kleine speler in de markt heeft het zelfs actief geprobeerd een einde te maken aan het kartel. Het bedrijf mocht daarop ook niet meer meedoen in de besprekingen over de prijzen. Ook vond Westfalen de boete te hoog.
De rechter was hier kennelijk niet van onder de indruk. Die vond de bewijsvoering voldoende en ook het gecorrigeerde boetebedrag kon door de beugel. Westfalen werd tegen de gewoonte in voor de betaling van slechts driekwart van de kosten van de Europese Commissie veroordeeld. Reden hiervoor was dat de verlaging van de boete pas werd gegeven nadat het bedrijf bij de rechter had aangeklopt.

Hoogte

Eerder dit jaar had de rechter een soortgelijk beroep van Hoek Loos verworpen. Hoek Loos ging het vooral om de hoogte van de boete die het bedrijf veel te hoog vond in vergelijking met de boetes aan andere bedrijven.
De rechter vond dat de commissie meer dan aannemelijk had gemaakt dat Hoek Loos een leider van het kartel was geweest en daardoor een hogere boete verdiende.
Ook de toepassing van 10 procent van de wereldwijde jaaromzet als grens voor de boete is volgens de rechter correct geweest. Hoek Loos heeft niet het bestaan van het kartel ontkend.

Reageer op dit artikel