nieuws

EU-landen kampen met gebrek aan personeel

bouwbreed Premium

De landen in de Europese Unie krijgen de komende jaren te maken met een gebrek aan personeel. De groei van de bouwproductie en daardoor de behoefte aan gekwalificeerd personeel is hier debet aan zo blijkt uit onderzoek van de Europese bouwwerkgevers.

In nagenoeg alle landen groeit de werkgelegenheid in de bouw. Ierland spant de kroon met zowel in 2005 als 2006 een groei met meer dan 13 procent. Ook de Nederlandse werkgelegenheid zit weer in de plus na drie jaar verlies.
Per land verschillen de cijfers behoorlijk. Zo heeft Belgi ë weer eens te maken met de zogenoemde verkiezingscyclus. Tegen de tijd dat er gemeenteraadsverkeizingen worden gehouden, nemen de investeringen van gemeenten per definitie toe en daarmee ook de werkgelegenheid.
In Groot-Brittanni ë neemt de werkgelegenheid nog wel iets toe met 2,3 procent, maar dat is aanzienlijk minder dan de ruim 10 procent in 2004. Spanje daarentegen laat al jaren op rij een forse groei zien die ook in 2006 aanhoudt.
Voor de nieuw toegetreden landen geldt dat naast de woningbouw ook de investeringen in infrastructuur een hoge vlucht nemen dankzij de Europese subsidies in deze sfeer.
Overheidsinvesteringen blijven in de andere landen juist wat achter door gebrek aan geld. Volgens de FIEC zal dit in toenemende mate gecompenseerd worden door private financiering van infrastructuur. Zo zal naar verwachting de Duitse civiele bouw gaan groeien dankzij deze financieringsbron.
Met name voor de nieuw toegetreden landen speelt dan een rol dat er sprake is van een soort exodus van vakmensen die in het “rijke” Westen meer hopen te verdienen dan in eigen land. Vooral Estland en Polen hebben hier last van. Die landen moeten nu al terugvallen op personeel uit de voormalige Sovjet-landen.
De groei in werkgelegenheid heeft alles te maken met de bouwconjunctuur. Vooral de woningbouw is de drijver achter de positieve cijfers. Die trekt in vrijwel alle landen behoorlijk aan. In een land als Frankrijk komt dit vooral door de sociale woningbouw. In Engeland daarentegen is sprake van een aanzienlijk lagere groei.
Een uitschieter is Zweden die groeipercentages in de woningbouw laat zien van meer dan 17 procent. Het Noordse land is duidelijk de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voorbij. Een uitschieter naar beneden is Portugal waar de bouw van woningen fors afneemt.
In Griekenland is even sprake van een behoorlijk opleving in de bouw van nieuwe woningen. Die zal volgens de FIEC echter niet lang duren, omdat die groei nu komt door de aangekondigde verhoging van de btw.

Reageer op dit artikel