nieuws

EU gaat kartelverklikkers beschermen

bouwbreed Premium

Deelnemers aan een kartel die de Europese Commissie daarover informeren, worden beschermd tegen eventuele civiele claims. Dit blijkt uit een aanpassing van de boeteverminderingsnotitie van eurocommissaris Neelie Kroes.

Om ervoor te zorgen dat bedrijven die kartels aangeven waar zij zelf in hebben gezeten, in eventuele civiele claims geen last krijgen met de informatie die zij aan de commissie hebben gegeven, wordt die informatie beschermd. Dit heeft de Europese Commissie besloten.
Achtergrond is dat klikkende bedrijven in civiele zaken over het verhalen van eventuele schade, in een nadelige positie komen ten opzichte van bedrijven die niet meewerken aan een kartelonderzoek van de commissie. Stukken die de klikkende bedrijven aan de commissie hebben gegeven, zouden in een civiele procedure gebruikt kunnen worden om de claims te onderbouwen. Daar steekt de commissie nu een stokje voor.

Immuniteit

In de nieuwe regels voor immuniteit en boetevermindering geeft Kroes nu ook duidelijk aan wat voor informatie en bedrijven moeten leveren om in aanmerking te komen voor immuniteit. Als die informatie zodanig is dat de commissie veel gerichter onderzoek kan plegen, dan telt dat zeker mee. Daarbij mag het niet gaan om bewijzen die de commissie ook had kunnen krijgen op basis van de verplichting voor bedrijven om mee te werken aan een onderzoek.
Een bedrijf dat vraagt om immuniteit, behoeft verder niet direct alle bewijsstukken op tafel te leggen. De commissie merkt ze dan aan als kandidaat voor immuniteit en geeft het bedrijf nog even de tijd om het volledige bewijs te produceren.

Boetevermindering

Slechts éé n bedrijf kan immuniteit verkrijgen. Als meer bedrijven binnen een kartel dit melden om in aanmerking te komen voor immuniteit, dan komt de tweede in aanmerking voor boetevermindering. Mocht de eerste uiteindelijk te weinig bewijs leveren, dan komt de tweede alsnog in aanmerking voor immuniteit.
Als bewijs zo goed is dat weinig aanvullend onderzoek nodig is, dan heeft de commissie vanaf nu de mogelijkheid de boetevermindering te verhogen tot zelfs boven de percentages die nu zijn vastgesteld. Dit laatste geldt vooral als het bewijs aantoont dat het kartel zwaarder was of langer heeft geduurd dan de commissie wist.

Reageer op dit artikel