nieuws

Energieprestatie woning gekoppeld aan huurprijs Kabinet zet fors in op besparing in bestaande woningvoorraad

bouwbreed Premium

De overheid gaat verhuurders aanzetten tot meer investeringen in energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Verhuurders die niet investeren in energiebesparende maatregelen gaan dit merken in de portemonnee omdat de energieprestatie van een woning gekoppeld wordt aan de hoogte van de huur.

Het kabinet is van plan de energieprestatie van een woning op te nemen in het woningwaarderingstelsel zodat energiegebruik een rol gaat spelen voor de maximale huurprijs.
Uit de brief die daarover naar de Tweede Kamer is gestuurd blijkt dat de maatregel begin 2008 kan ingaan.
In de brief kondigt het kabinet aan het tempo van de energiebesparing te willen opschroeven van 1 procent naar 1,5 procent per jaar. De energiebedrijven moeten een kwart van deze extra energiebesparing voor hun rekening nemen. Energieleveranciers krijgen van het kabinet drie maanden de tijd om met voorstellen voor energiebesparing in gebouwen te komen. De energiebedrijven zeggen bij monde van hun federatie, EnergieNed, de uitdaging aan te nemen. EnergieNed wil voor de voorstellen gaan overleggen met installateurs, projectontwikkelaars en aannemers.

Resultaatverplichting

Steeds meer landen schakelen de energieleveranciers in om milieudoelstellingen te halen, aldus het kabinet. Voordeel hiervan is de “resultaatverplichting”, waardoor er zekerheid is dat de doelstelling wordt gehaald.
De energieleveranciers kunnen ervoor kiezen de besparing zelf te realiseren of daarvoor andere partijen in te schakelen, zoals installatiebedrijven, woningcorporaties of eigenaren van kantoren.
In de brief schrijven de ministers Winsemius (VROM) en Wijn (Financiën) dat er in de gebouwde omgeving nog enorm veel energiewinst te boeken is. Investeringen blijven nu vaak uit vanwege rompslomp, andere prioriteiten en gebrek aan kennis, aldus de ministers. Voor eigenaren van huurwoningen en gebouwen zijn investeringen ook niet interessant omdat niet zij maar de huurders van de energiebesparing profiteren. Het kabinet wil daarom de verhuurders prikkelen tot investeringen door de energieprestatie van een woning mede bepalend te laten zijn voor de hoogte van de huur.

Aanscherping

VROM bekijkt of op basis van het verplichte energielabel voor woningen en gebouwen dat vanaf begin 2008 in omloop komt, energiepunten kunnen worden toegekend voor huurwoningen. Het kabinet kijkt daarnaast naar een mogelijke verdere aanscherping van de epc voor gebouwen en naar gunstige leningen voor energiebesparing in woningen. Ook een eventuele korting op de overdrachtsbelasting bij transacties met energiezuinige koopwoningen wordt bekeken.

Reageer op dit artikel