nieuws

Emancipatieproces gestagneerd

bouwbreed Premium

Het emancipatieproces is in de periode 2002-2005 gestagneerd. Het aandeel werkende vrouwen, het aandeel economisch zelfstandige vrouwen en de doorstroom van vrouwen naar hogere functies blijven achter bij de verwachtingen. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor 2006 van het SCP en het CBS. Onder meer de arbeidsparticipatie, het gebruik van kinderopvang en de verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen komen aan bod. Hoewel algemeen geaccepteerd is dat vrouwen werken, geldt het anderhalfverdienersmodel voor veel Nederlanders als ideaal. Daarbij werkt de vrouw minder uren buitenshuis dan de man.

Het emancipatieproces is in de periode 2002-2005 gestagneerd. Het aandeel werkende vrouwen, het aandeel economisch zelfstandige vrouwen en de doorstroom van vrouwen naar hogere functies blijven achter bij de verwachtingen. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor 2006 van het SCP en het CBS. Onder meer de arbeidsparticipatie, het gebruik van kinderopvang en de verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen komen aan bod. Hoewel algemeen geaccepteerd is dat vrouwen werken, geldt het anderhalfverdienersmodel voor veel Nederlanders als ideaal. Daarbij werkt de vrouw minder uren buitenshuis dan de man.

Reageer op dit artikel